Tukholman yliopisto ja Tanskan itsemurhien monitieteellinen tutkimuskeskus ovat julkaisseet tutkimuksen, joka näyttää muun muassa sen, miten itsemurhien määrä on muuttunut sen jälkeen kun samaa sukupuolta olevien parisuhteet sallittiin, kertoo Aftonbladet.

Tutkimuksessa vertailtiin kahta ajanjaksoa, vuosia 1989-2002 ja 2003-2016. Näillä ajanjaksoilla nähtiin, että itsemurhien määrä lähes puolittui niiden samaa sukupuolta olevien henkilöiden keskuudessa, jotka olivat parisuhteessa.

– Tietenkin on hyvä asia, että itsemurhien määrä on lähes puolittunut. Mutta se on yhä valitettavan korkea ja se voi olla vielä korkeampi naimattomien kohdalla, sanoo Anette Erlangsen tanskalaiselle Information lehdelle.

Heteroseksuaaleihin verrattuna yhä edelleen on paljon yleisempää, että lhbtq-ihminen päätyy itsemurhaan, oli hän sitten naimisissa tai naimaton.