Laaja tutkimus kattoi yhdeksän miljoonaa henkilöä ja selvitti yhteyttä veljien määrän ja homouden välillä. Alankomaissa tehty ja Journal of Sex Researchin julkaisema tuore tutkimus osoittaa yhteyden miehen vanhempien veljien määrän ja kumppanin sukupuolen välillä.

Tutkimuksen perusteella mitä useampi vanhempi veli miehellä on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän on gay. Samalla torjutaan tiettyjen piirien hellimä mutta kritisoitu teoria siitä, että homoseksuaalisuus olisi oma valinta.

Jos miehellä on isoveli, hän menee 12 prosenttia suuremmalla todennäköisyydellä naimisiin toisen miehen kanssa. Jos vanhempia veljiä on kolme, on todennäköisyys peräti 41 prosenttia korkeampi verrattuna tilanteeseen, jossa miehellä on useita vanhempia sisaria.

Tulokset tukevat miesten homoseksuaalisuudesta kehitettyä teoriaa

Tutkijoiden mukaan tulokset tukevat miesten homoseksuaalisuudesta kehitettyä teoriaa nimeltään ”The fraternal birth order effect” (FBOE), jota tähän asti on tutkittu vasta vähän. FBOE-teorian mukaan seksuaalinen suuntautuminen määräytyy kohdussa ja jo sikiövaiheessa. Kun nainen on raskaana miessikiöstä, sikiö tuottaa proteiinia, joka kulkeutuu äidin verenkiertoon ja aiheuttaa siellä vasta-aineiden tuotannon äidille. Teorian mukaan nämä vasta-aineet vaikuttavat sikiön seksuaaliseen suuntautumiseen tulevaisuudessa. Äidin vasta-aineiden taso kasvaa joka kerta, kun hän on raskaana miessikiöstä, jonka ajatellaan selittävän miksi todennäköisyys miehen homoseksuaalisuudelle kasvaa sen mukaan kuinka monta biologista isoveljeä hänellä on.