Eduskunnan odotetaan päättävän translaista. Lakia on odotettu kauan. Lakiuudistuksessa lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen vahvistamisesta. Se on herättänyt paljon keskustelua meillä ja muualla, missä vastaavaa lainsäädäntöä on edistetty.

Uusikaan laki ei mahdollista alle 18-vuotiaiden muuttaa väestörekisteriin syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Tätä lakimuutosta ajaneet ihmisoikeusjärjestöt kuten Seta ja transjärjestöt ovat kritisoineet.

Toisin on lääketieteen alan ammattilaisten keskuudessa. Tampereen yliopiston nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala ei näe tarvetta laskea ikärajaa. Hän perustelee kantaansa lapsen psykologisella kehityksellä. Lapsen identifioituminen vahvastikin toiseen sukupuoleen ei useimmissa tapauksissa ole pysyvää, vaan tunnettu ilmiö. Kaltialasta oleellista on hyväksyä lapsi omana itsenään.

Kaltiala pitää lapsen sukupuolimerkinnän muuttamista psykologisena ja sosiaalisena puuttumisena, joka ohjaa lasta.

– Nuoruuden kehitystehtäviä ei edistä se, että nuoren itseilmaisua tuetaan ja ohjataan ulkopuolelta”, Kaltiala totesi Helsingin Sanomien haastattelussa perjantaina.

Kaltiala toteaa saman ilmiön, jota Iso-Britanniassa on alettu juuri selvittää, aiemmin toiseen sukupuoleen identifioituvat useimmin pienet pojat, mutta nyt lähes kaikki ovat biologisia tyttöjä.

Kaltiala syyttää myös Setaa ja muita järjestöjä ja aktivisteja, jotka vaativat alaikäisten hormonihoitojen ja juridisen sukupuolen vahvistamista perustellen sitä transnuorten kohonneella itsemurhariskillä tarkoituksellisesta väärän tiedon levittämisestä. Väite on Kaltialan mukaan vailla todellisuuspohjaa.

– Se on tarkoitushakuista disinformaatiota, jonka levittäminen on vastuutonta”, Kaltiala sanoo.

Translasten ja nuorten vanhemmille ei tulisi väittää, että heidän lapsensa on ilman korjaushoitoja vaarassa tehdä itsemurhan.

Seta kommentoi HS:n artikkelia ja Kaltialan väitteitä tänään Facebookissa julkaisemallaan kommentilla. Seta kiistää Kaltialan väitteen disinformaation levittämisestä ja vetoaa toisiin tutkimuksiin:

”Kaltialan väite tarkoitushakuisesta disinformaation levittämisestä on vastuuton, koska Setan tarjoama tieto perustuu ajantasaiseen tutkittuun tietoon. Valitettavasti translasten ja -nuorten korkeampi itsetuhoisuus on todettu niin suomalaisessa kuin kansainvälisessä tutkimuksessa. Itsetuhoisuusriski koskee niitä nuoria, jotka eivät saa tukea perheeltään ja jotka eivät tule kohdatuksi oikein.”

Kommentoinnissa kyseenalaisetetaan Kaltialan ja Helsingin Sanomien toimittajan motiivit, syytetään transfobiasta ja haitallisten uskomusten levittämisestä.