Sukupuolen juridinen vahvistaminen perustuu Tanskassa jatkossa henkilön omaan ilmoitukseen. Ihmisoikeusjärjestöt vaativat myös Suomea kiirehtimään translain uudistusta itsemääräämisoikeuden pohjalta.

Tanskan eduskunnan eilen hyväksymä laki muuttaa Tanskan väestötietolakia niin, että henkilön juridinen sukupuoli määräytyy jatkossa henkilön oman tahdon mukaisesti. Laki ei aseta sukupuolen juridiselle vahvistamiselle mitään ihmisoikeuksia loukkaavia ehtoja kuten lisääntymiskyvyttömyyttä, naimattomuutta tai lääketieteellisiä selvityksiä.

Ihmisoikeusjärjestöt pitävät tiedotteessaan Tanskan uutta lakia merkittävänä edistysaskelena, mutta parannnettavaa riittää yhä.

Juridisen sukupuolen muutos tulee voimaan 6 kuukauden harkinta-ajan jälkeen, jota pidetään kohtuuttoman pitkänä.

Laki ei myöskään mahdollista sukupuolen juridista vahvistamista alle 18-vuotiaille, vaikka se olisi välttämätöntä monen teini-ikäisen transnuoren hyvinvoinnin kannalta.

Myös YK:n lapsen oikeuksien sopimusta valvova komitea on korostanut, että lapsen sukupuoli-identiteettiä tulee kunnioittaa, ja ottaa se huomioon lapsen etua määritettäessä. Tanskan lain asettama 18 vuoden ehdoton ikäraja ei mahdollista lapsen edun yksilöllistä huomioimista. 18 vuoden ehdottomasta ikärajasta on luovuttu Hollannissa ja Argentiinassa.

Tanskasta tulee uuden lain myötä ensimmäinen eurooppalainen valtio, joka mahdollistaa sukupuolen juridisen vahvistamisen henkilön oman ilmoituksen perusteella. Aikaisemmin itsemääräämisoikeuteen perustuva laki on ollut voimassa vain Argentiinassa. Myös Ruotsissa ollaan päätymässä oikeustapausten ja niitä seuraavien lakimuutosten kautta samanlaiseen tilanteeseen kuin Tanskassa.

 

Suomen translakia uudistettava

Suomalaiset ihmisoikeusjärjestöt vaativat Suomen translakia uudistettavaksi niin, että sukupuolen juridinen vahvistamisen on mahdollista omalla ilmoituksella. Sukupuolen juridinen vahvistaminen on tehtävä mahdolliseksi myös alle 18-vuotiaille.

Suomen nykyinen translaki asettaa sukupuolen juridiselle vahvistamiselle lukuisia ehtoja, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia. Henkilön on oltava lisääntymiskyvytön, esitettävä lääketieteellinen selvitys siitä että hän kuuluu ”vastakkaiseen sukupuoleen” ja elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa. Lisäksi hänen on oltava täysi-ikäinen ja suostuttava avioliiton muuttamiseen rekisteröidyksi parisuhteeksi tai toisinpäin.

Sosiaali- ja terveysministeriössä toimivan, translakia uudistavan työryhmän työ keskeytettiin kevään 2014 ajaksi. Ministeriö on luvannut käynnistää työryhmän uudelleen heti kesän jälkeen ja tuoda lakimuutoksen eduskuntaan vielä tämän vuoden aikana.

Translain uudistustarpeista tiedottivat ihmisoikeusjärjestöt Amnesty International Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto, Seta ja Trasek.