Biseksuaalisuus on ilmiö, joka on määritelty viimeiset neljäkymmentä vuotta muodikkaaksi, kirjoittaa Jenny Kangasvuo väitöskirjastaan Antroblogi.fi-sivulla.

Muodikkuuden avulla on pyritty selittämään ilmiötä, joka esitellään lehtiteksteissä vuosikymmenestä toiseen aina yhtä uutena ja outona.

Väitöskirjassaan Kangasvuo tutki suomalaista biseksuaalisuutta. Aineistona on käytetty sekä haastatteluja että suomalaisista medioista kerättyä aineistoa. Muodikkuuden liittäminen biseksuaalisuuteen lävisti koko media-aineiston, joka ulottui 1970-luvun alun seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuista ja pornolehdistä 2010-luvulla julkaistuihin valtavirtajulkisuuden lehtiin.

Biseksuaalisuus on ilmiö, joka on määritelty viimeiset neljäkymmentä vuotta muodikkaaksi. Se on kuin farkut tai pikkumusta, aina trendikäs.

Suomalaisen lehdistön historiassa pornolehdillä oli kiinnostava rooli: ne tarjosivat kehotuskieltolain aikana tilan, jossa seksuaalivähemmistöjä voitiin käsitellä. Biseksuaalisuuden käsitteen ja siihen liittyvät mielikuvat ne toivat laajemman yleisön tietoisuuteen.

Varsinkin biseksuaaliseksi määritellyn naisen rooli oli ja on pornolehdissä ensisijaisesti kiihottaa lukijaa. Biseksuaalisuutta kuitenkin käsiteltiin pornolehdissä pääosin myönteiseen sävyyn.

 

Biseksuaalisuus apuna vähemmistöaktivismissa

Biseksuaalisuus oli ilmiö, jonka avulla seksuaalivähemmistöaktivistit muistuttivat, että homoseksuaalien oikeudet eivät koske vain pientä vähemmistöä, vaan suurta enemmistöä, sillä biseksuaalisuuden nähtiin olevan ihmislajille yhteinen ominaisuus. Suuren heteroseksuaalisen enemmistön ajateltiin olevan tietämättömiä biseksuaalisesta potentiaalistaan, ja koko yhteiskunnan arveltiin voivan tulevaisuudessa muuttua seksuaalimyönteisempään suuntaan, jos enemmistö löytää biseksuaalisuuden myös itsestään.

… ja viihdesisältöjen markkinoinnissa

Biseksuaalisuuden seksuaalipoliittinen merkitys on tänä päivänä vähentynyt, ja viihteellinen merkitys kasvanut. Biseksuaalisuus on ilmiö, jonka avulla voi houkutella erilaisia yleisöjä erilaisten mediasisältöjen pariin.

Biseksuaalisuuden pysyvä outous ja selittämättömyys antoi vuosikymmenien aikana kirjoitettavaa lukemattomille lehdille ja julkaisuille, ja biseksuaalisiksi itsensä määrittäville ihmisille se puolestaan antoi oman seksuaalisuuden jatkuvan selittämisen vaatimuksen, josta vasta nyt ollaan vapautumassa.

FT Jenny Kangasvuo väitteli suomalaisesta biseksuaalisuudesta vuonna 2014 Oulun yliopiston kulttuuriantropologian oppiaineesta. Tutkimustekstien lisäksi hän kirjoittaa kaunokirjallisia tekstejä: hänen esikoisromaaninsa Sudenveri ilmestyi vuonna 2012 kustannusyhtiö Teoksen kustantamana.

Lähde: antroblogi