– Meidän sukupolvemme ei aidosti enää välitä, yksi nuori milleniaalinainen kertoi The Advocatelle.  ”He eivät katso pareja ja arvota ”Tuo on heteropari ja tuo homopari”. He ajattelevat vain, että nuo kaksi ovat rakastuneita ja se on ainoa asia millä on merkitystä.”

– Nuori mies lisäsi: ”Ketään ei kiinnosta. Haluat vain olla oma itsesi. Jos joku on onnellinen, mitä väliä?”

BBC:n tilaaman tutkimuksen toteutti Ipsos Mori. Kyselyssä haastateltiin 3007 henkilöä. Tutkimus osoitti suuren eron ikäryhmien välillä. Kun 16-22 vuotiaiden ikäryhmästä, tai z-sukupolvesta, enää kaksi kolmasosaa, 66 prosenttia, kertoi olevansa kiinnostunut vain vastakkaisesta sukupuolesta, 1940-1960 syntyineillä suurilla ikäluokilla luku on 88 prosenttia ja 1961-1980 syntyneellä x-sukupolvellakin vielä lähes yhtä suuri, 85 prosenttia. Muutos on siis suuri ja selvä.

Tutkimus ei kuitenkaan tarkoita suoraan sitä, että kolmannes 16-22 -vuotiaista luokittelisi itsensä homo-  tai biseksuaaliksi: 34 prosenttia vastanneita ei koe olevansa täysin hetero.

Näistä 14 prosenttia sanoo olevansa pääasiassa kiinnostuneita vastakkaisesta sukupuolesta, 9 prosenttia sanoo kiinnostuvansa molemmista sukupuolista yhtä lailla. Kolme prosenttia on kiinnostunut vain omasta sukupuolestaan ja kolme prosenttia on kiinnostunut enimmäkseen vain omasta sukupuolestaan, jäljelle jäävä viisi prosenttia kieltäytyi kertomasta.

Tulokset näyttävät osoittavan, että suuri joukko ihmisiä kokee nykyisen seksuaalisuuden määrittelyn epämukavana tai haluavat kertoa, että heillä ei ole täysin heteroseksuaalinen identiteetti.

Tutkimuksessa käsiteltiin vain kahta sukupuolta.

Eri seksuaalivähemmistöistä biseksuaalit ovat suurin ryhmä. Mitä nuoremmista vastaajista oli kyse, sitä useammin he olivat identiteetiltään biseksuaaleja.