Kansanedustaja Silvia Modig (vas.) on jättänyt sisäministeri Risikolle kirjallisen kysymyksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoien oikeusturvasta. Modig jätti kirjallisen kysymyksen viime perjantaina.

Hallituksen on varmistettava, että LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden haavoittuva asema huomioidaan ja identiteettiin liittyvä vaino kyetään tunnistamaan turvapaikkamenettelyssä, kirjoittaa Modig verkkosivullaan.

Modigin esittämät kysymykset ovat tässä.

Miten hallitus varmistaa, että seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvien turvapaikanhakijoiden erityisasema huomioidaan ja oikeusturva taataan turvapaikkamenettelyssä?

Miten varmistetaan, että seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuva vaino kyetään tunnistamaan turvapaikkahaastattelussa ja turvapaikkahakemusta koskevassa päätöksenteossa?

Miten huomioidaan lähtömaan lainsäädäntö niiltä osin kuin se kriminalisoi hakijan identiteettiä?

Miten huolehditaan turvapaikkahakemuksia käsittelevin viranhaltijoiden ja muiden turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevien riittävästä osaamisesta seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvissä sensitiivisissä kysymyksissä?

Kirjallisessa kysymyksessään Modig perustelee asiaansa viime vuosina julkisuuteenkin nousseilla turvapaikkamenettelyn ongelmilla, jotka ovat herättäneet huolen prosessin laadusta, turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta ja keskeisten ihmisoikeuksien toteutumisesta.

Modig korostaa, että seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettinsä perustuvaa vainoa paenneet ovat erityisen haavoittuvainen ryhmä ihmisiä. Ongelmia on ollut hakijoiden identiteetin uskottavuuden arvioinnissa eikä menettely ole ollut riittävällä tavalla LHBTIQ-sensitiivistä.

Modig muistuttaa, että kahdeksassa valtiossa samaa sukupuolta olevien suhteista voi seurata kuolemanrangaistus ja kaikkiaan jopa 72 valtiossa samaa sukupuolta olevien suhteet on kriminalisoitu. Tällaisista maista tulevat turvapaikanhakijat eivät ole tottuneet puhumaan seksuaalisuudestaan tai sukupuoli-identiteetistään ja viranomaisten esittämiin seksuaalisuutta koskeviin kysymyksiin vastaaminen voidaan kokea ahdistavaksi ja loukkaavaksi. Hakija ei välttämättä ymmärrä parisuhteen läheisyydestä tehtyjä kysymyksiä tai haastattelijan käyttämiä termejäkään, koska ei ole koskaan sellaista kokenut.

Kansanedustajan kirjalliseen kysymykseen on vastattava 21 päivän kuluessa. Modigin kirjalliseen kysymykseen saadaan siis vastaus viimeistään 20. lokakuuta.

Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan Modigin kotisivulla.