Tuomiokapitulit ympäri Suomen ovat rankaisseet eri tavoin samaa sukupuolta olevia pareja vihkineitä pappeja.

Syyskuussa Helsingin tuomiokapituli antoi Kai Sadinmaalle vakavan moitteen. Kyseessä oli varta vasten luotu seuraamus, jota lainsäädäntö ei tunne. Sadinmaa on vaatinut tuomikapitulia perumaan vakavan moitteen. Lokakuussa  Henna Salo ja Eeva-Kaisa Rossi saivat kirjalliset varoitukset samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä Lapuan tuomiokapitulilta. Lapuan tuomiokapituli päätti joulukuussa pitää varoitukset voimassa oikaisuvaatimusten jälkeen. Helsingin Sanomien mukaan papeista toinen, Salo,  vie asian hallinto-oikeuteen. Lokakuussa Árpàd Kovàcs sai kirjallisen varoituksen Oulun tuomiokapitulilta. Hän on jo tehnyt valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Helsingin Sanomat kertoi eilen (1.1.2017), että Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta kirjallisen varoituksen saanut pastori Anne Blomqvist pyytää tuomiokapitulilta oikaisua. Mikäli tuomiokapituli ei itse oikaise antamaansa varoitusta, Blomqvist harkitsee valitusta hallinto-oikeuteen.

Eri hiippakuntien tuomiokapitulit ovat päätyneet rankaisemaan samaa sukupuolta olevia pareja vihkineitä pappeja siitä huolimatta, että vihkiminen tuli mahdolliseksi avioliittolain muuttuessa maaliskuun alussa. Kirkon puolelta katsotaan, että kirkon omien säännösten ja sen avioliittokäsityksen mukaan samaa sukupuolta olevia pareja ei voida vihkiä avioliittoon.

Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Urpo Kangas on aikaisemmin todennut, että tuomikapitulien antamat rangaistukset kumotaan hallinto-oikeudessa.

− Pidän todennäköisenä sitä, että aikanaan mahdollisesti annettavan tuomioistuimen tulkinnan mukaan pappi ei ole voinut syyllistyä virkavirheeseen sen vuoksi, että hän on noudattanut Suomen eduskunnan hyväksymää lakia, jonka tasavallan presidentti on vahvistanut.