Väestötietojärjestelmän tietojen mukaan maistraateissa solmittiin 620 uutta samaa sukupuolta olevien avioliittoa vuonna 2017. Kaikkiaan 1 189 aiemmin rekisteröityä parisuhdetta muutettiin avioliitoksi

Samaa sukupuolta olevien avioliittoja solmittiin tai muutettiin rekisteröidystä parisuhteesta avioliitoksi eniten Uudenmaan ja Hämeen alueella yhteensä noin 56 prosenttia. Vähiten tätä tapahtui Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin alueilla, missä toteutui vain noin 15 prosenttia kaikista samaa sukupuolta olevien avioliitoista.

Edeltävän vuonna 2016 parisuhteiden rekisteröintejä oli selvästi vähemmän, vain 251. Niistä 97 oli mies- ja 157 naisparia. Miesparien rekisteröintien määrä väheni vain kolmella edellisvuodesta. Sen sijaan naisparien rekisteröintien määrä väheni jopa 64:llä.

Vuoden 2016 luvut ovat selvästi alhaisempia kuin vuonna 2015, jolloin rekisteröityjä parisuhuhteita solmittiin Tilastokeskuksen mukaan 318. Vuoden 2016 alhaisempi määrä johtunee avioliittolain muutoksesta, joka tuolloin vahvistettiin tulemaan voimaan nyt päättyneen vuoden 2017 maaliskuussa. Parit saattoivat jäädä odottamaan lain voimaan tuloa päästäkseen suoraan avioliittoon.

Vuosina 2007-2014 rekisteröityjen parisuhteiden määrä on vaihdellut vuoden 2007 213 parista vuoden 2013 373 pariin, joka oli korkein määrä rekisteröityjä parisuhteita.