Kyseisen brittitutkimuksen tekivät yhteistyössä Lontoon Pride ja YouGov. Tulokset osoittavat, että kyselyyn vastanneet heteroseksuaalit eivät välittäneet juuri ollenkaan hbtq-ihmisten oikeuksista tai suvaitsevaisuudesta meitä kohtaan.

Terveydenhoito, terrorismi, Brexit, Britannian talous, rikollisuus, eläinten oikeudet, turvapaikanhakijat, rasismi, koulutus, ympäristö ja asuntomarkkinat kiinnostivat brittiläistä heteroseksuaalia testiryhmää enemmän. Sukupuolten tasa-arvo oli vastanneiden huolista pienin.

Kun verrataan hbtq-ihmisten vastauksia samoihin kysymyksiin, ovat tulokset aivan toisenlaisia. Nyt 44% on sitä mieltä, että sukupuolten välinen tasa-arvo on kaikkien tärkein asia. Ensimmäisellä sijalla hbtq-vastaajilla oli terveydenhuolto kuten heteroillakin.

Lue tarkemmin tutkimuksesta täällä.