Riihimäellä järjestetään Pride ja myös Riihimäen seurakunta on ilmoittautunut mukaan tapahtumaan. Kirkossa järjestetään lisäksi 27.6. Pride-teemaan liittyvä kirkkoilta.

Kaksitoista seurakunnan kirkkovaltuuston jäsentä on jättänyt aloitteen, jossa esitetään, ettei seurakunta osallistu Pride-tapahtumaan ja että kirkkoneuvosto keskustelisi kirkon avioliitto- ja ihmiskäsityksestä, kirjoittaa Aamuposti.

Aloitteen allekirjoittajista yksi on Päivi Räsänen (kd), joka paheksui myös kaupunginvaltuustossa kaupungin osallistumista Pride-tapahtumaan.

– Suuri osa suomalaisista ja myös riihimäkeläisistä ajattelee avioliitosta ja sukupuolen käsitteestä toisin kuin Pride-viikon järjestäjät, Räsänen toteaa ja jatkoi vielä, että:

– Pride-tapahtuman aatteellisena tavoitteena on ylpeys sellaisista suhteista, joita Raamatussa johdonmukaisesti kuvataan Jumalan tahdon vastaisiksi.

Riihimäen kirkkoherra Sirpa Viherä ei kuitenkaan taivu. Hän ei pidä mahdollisena, että mikään neuvoston päätös voisi estää tapahtumaa, sillä jumalanpalveluselämästä vastaa kirkkoherra.