Kansalaisaloite poikien sukuelinten silpomisen kieltämiseksi pyrki kieltämään ilman lääketieteellisiä perusteita poikalapsille tehtävät ympärileikkaukset, jotka ”loukkaavat peruuttamattomalla tavalla näiden lasten henkilökohtaista koskemattomuutta”. Aloitteen esittelyssä todetaan myös, että tarpeeton toimenpide altistaa komplikaatioille. Kansalaisaloite ei saanut tarvittavaa 50 000 henkilön kannatusta määräajassa 21.4.2021 mennessä, allekirjoittaneita tuli vain 26 051 kappaletta.

Aiemmin tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi tehty kansalaisaloite eteni eduskuntaan ja on jo käsiteltykin siellä loppuvuodesta. Lainsäätäjän ratkaisu oli, että työttöjen osalta sukupuolielinten silpomisen kieltäminen kirjoitetaan lakiin nykyistä selkeämmin.

Käsitellessään tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä koskevaa kansalaisaloitetta lakivaliokunnassa otettiin myös kantaa poikien ei lääketieteellisiin ympärileikkauksiin. Mielenkiinoista on, että tästä tehtiin valiokunnassa kaksi vastalausetta.

Ensimmäisen vastalauseen tekivät kristillisten Antero Laukkanen ja rkp:n Eva Biaudet, jotka toteavat, että poikien ympärileikkausta ei tule rinnastaa tyttöjen sukuelinten silpomiseen, vaan kyse on vain vähäisestä asiasta, jolle on myös uskonnollisia ja kulttuurisia perusteita, joiden vaikutuksia voi pitää myönteisinä pojan identiteetin kehittymiselle. Allekirjoittaneet vetosivat myös käsittelynormeihin, kansalaisaloite koski vain tyttöjä, vaikka lainsäädännön toki pitäisi olla sukupuolesta vapaata, asiaa ei pidetty tältä osin merkityksellisenä.

Ympärileikkaus, kirurginen harjoittelu Afrikassa 2017

Toisen vastalauseen tekivät perussuomalaiset valiokunnan jäsenet Leena Meri, Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen. He korostavat asian sukupuolineutraalia huomioimista: ”Lääketieteellisesti tarpeeton sukuelinten silpominen on aina haitallista ja vastoin lapsen perustavanlaatuisia oikeuksia riippumatta siitä, kohdistuuko toimenpide tyttöön vai poikaan, kaikkien lasten kehojen ja oikeuksien tulisikin olla yhtä tärkeitä sukupuolesta riippumatta”.

Lakivaliokunta katsoi johtopäätöksissään, että ”poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus lähtökohtaisesti täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkistön”. Käsittelyssä todettiin tarve myös poikien ei-lääketieteellisiin ympärileikkauksiin liittyvälle sääntelylle ja rangaistussäännösten kirjoittaminen sukupuolineutraalisti, mutta päätösehdotusta näistä ei tehty.

Ja nyt kansalaisaloitekin meni myttyyn.

Kampanjointia Helsingissä