Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous käsittelee jälleen avioliittolakia eli samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä. Asiasta kertoi Suomen kuvalehti huhtikuussa. Kokous siirrettiin pandemian vuoksi toukokuulta elokuulle.

Tällä hetkellä kirkon kanta Suomessa on se, että avioliitto on miehen ja naisen välinen. Viimeksi 2o18 kirkolliskokous päätti pitää tilanteen ennallaan. Tuolloin se pyrki kuitenkin löytämään ratkaisua kirkkoa sisäisestikin repivään tilanteeseen ja antoi piispainkokoukselle tehtävän selvittää vaihtoehtoja. Piispainkokous kertoi ehdotuksensa viime vuonna ja ehdotti kaikkiaan kuutta eri mallia miten kirkko voisi suhtautua avioliittolain muutkoseen, mutta ei kannattanut niistä yhtäkään.

Lue lisää: Piispainkokouksesta ei saatu selkeää kantaa kirkon avioliittokäsityksestä

Lue lisää: SK: Helsingin piispa vastusti kirkon avaamista homoliitoille

Kirkon kiistelyn jatkuessa on tullut ilmi myös, että Helsingin piispa Teemu Laajasalo  on Kallion kirkkoherrana ollessaan vastustanut kirkon avaamista homoliitoille, mutta julkisuudessa ollut niiden puolesta.

Nyt kirkolliskokoukselle on tehnyt uuden aloitteen 44 liberaalimpaa linjaa edustavaa kirkolliskokousedustajaa, siinä toivotaan, että piispat jatkaisivat ratkaisuehdotuksen työstämistä ja valmistelisivat sellaisen kirkolliskokoukselle. Tavoitteena on estää hajaannus kirkon sisällä, kirjoittaa Kirkko ja kaupunki. Helsingin seurakuntien perheneuvoja ja pappi Kirsi Hiilamo muistutti Kirkolle ja kaupungille, että yksi ratkaisu voisi olla, että pappi toimii vakaumuksensa mukaisesti. Pappeja on noin 4000 ja samaa sukupuolta olevia pareja vihitään vuosittain noin sata: ”Suurimmalle osalle papeista tällainen tilanne ei tule edes vastaan. Siksi tämän asian järjestämisen ei pitäisi olla mahdotonta”.