Nykyisin naisparin lapsi voi saada kaksi vanhempaa perheen sisäisen adoption kautta. Tämä jättää lapsen oikeudellisen aseman avoimeksi koko raskauden ajaksi ja 1-12kk syntymän jälkeen. Äitiyslaki mahdollistaisi lapsen tunnustamisen neuvolassa jo ennen lapsen syntymää.

Äitiyslaki turvaa naisparin lapselle kaksi vanhempaa syntymästä lähtien. Avioliittolain muutos ei korjaa lasten asemaa. Tarvitaan äitiyslaki, jotta lapsella olisi syntymästään lähtien oikeus elatukseen, perintöön ja tapaamiseen suhteessa molempiin vanhempiinsa.

Äitiyslaki ei voi teoriassakaan viedä isää keneltäkään. Vastaava lainsäädäntö on voimassa kaikissa muissa Pohjoismaissa ja useimmissa Länsi-Euroopan maissa. Äitiyslaki ei paranna miesparien lasten oikeusturvaa. Miesparien lasten asemaa on parannettava muilla uudistuksilla.

Äitiyslaki perustuu Oikeusministeriön 2015 valmistelemaan esitykseen, se ei ole nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa, joten asiaa ajetaan kansalaisaloitteella.

Lakivaliokunnan mietintö äitiyslaista valmistunee viimeistään ensi keväänä, jonka jälkeen se viedään äänestykseen eduskunnan täysistuntoon.