Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä joulukuussa julkaistu tutkimus osoittaa, että seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on selvästi kohonnut itsemurhariski. Yhdysvalloissa kerätyn aineiston tulosten perusteella 40 % seksuaalivähemmistöihin kuuluvista lukioikäisistä oli harkinnut itsemurhaa edeltäneen vuoden aikana, 25 % oli myös yrittänyt sitä. Heteronuorista selkeästi pienempi osa, vain 15 % oli harkinnut itsemurhaa ja sitä oli yrittänyt vain 6 %.

Ylen verkkosivulla tänään julkaistun uutisen mukaan itsemurhariski oli suuri etenkin biseksuaaleilla pojilla, joilla se olivat yli neljä kertaa yleisempi kuin heidän heteroseksuaaleilla kätovereillaan.

Yhdysvaltalaistutkimuksen tulokset perustuvat reilun 15 000 lukioikäisen kyselyvastauksiin. Transsukupuolisia nuoria ei tutkimuksessa huomioitu.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syyskuussa 2017 julkistaman tutkimuksen mukaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret kokevat terveydentilansa huonommaksi kuin heteronuoret. Pojista 32-34 % arvioi terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, tytöistä näin teki useampi 44-45 %. Heteronuorilla lukemat vaihtelivat koulutusasteesta riippuen mutta oli keskimäärin noin puolet pienempi: ammattiin opiskelevilla heterotytöillä  27 %, lukiossa opiskelevilla heterotytöillä 19 % ja heteropojilla 14–16 %.

Ahdistuneisuusoireilu oli seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla moninkertaisesti yleisempää ja he olivat useammin ilman läheisiä ystäviä kuin heteronuoret. Erityisesti pojilla oli heteronuoria yleisemmin kokemuksia kiusaamisesta, uhkailusta ja väkivallasta niin koulussa kuin kotona.

THL:n tutkimuksessa ei selvitetty eroa bi- ja homoseksuaalien välillä, mutta se mainitaan tutkimuksen yhteenvedossa asiana, jota olisi hyvä jatkossa selvittää.

Sinuiksi on valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvissä aiheissa. Sinuiksi palvelun Mikko Väisänen kertoi QX:lle, miten seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten huolet näkyvät heillä käytännössä.

– Itsetuhoisuus on aihe, jota käsittelemme arjessa usein. Biseksuaalisuus on tasaisesti esillä. On selvää, että ympäristöstä nouseva paine koettelee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien mielenterveyttä. Siekailematon somekiihko, jossa mitätöidään ihmisten lupaa olla hyvä juuri sellaisena kuin on, ravistelee monia meistä. Erityisen tukala tilanne on silloin jos myös lähipiiri on kääntänyt selkänsä ja henkilö kokee jäävänsä yksin. Onneksi myös apua ja tukea on olemassa.

Väisänen kertoo, että yhteydenottojen määrä on selvässä kasvussa ja on lähes kaksinkertaistunut vuodessa. Vuonna 2017 yhteydenttoja oli 1300.

– Kokeilemme asiakaspalautteen perusteella keväällä ensikertaa tarkemmin kohdennettuja Sinuiksi-chat-kertoja, joissa on omat teemakerrat homoille, lesboille, bi- ja panseksuaaleille sekä aseksuaaleille. Kokeilemme myös muunsukupuolisten ja sukupuolettomien chat-kertoja ja transvestiitti-chattiä. Myös tutut chatit sateenkaarinuorille ja -senioreille säilyvät mukana.

Sinuiksi-palvelun tuottaa Pirkanmaan Seta Stean tuella.