Kantasolurekisteri välittää kantasolusiirteitä vaikeita veritauteja sairastavien potilaiden hoitoon. Rekisteriin voivat liittyä jäseniksi henkilöt, jotka ovat halukkaita luovuttamaan omia kantasolujaan vakavasti sairaille potilaille.

Kantasolusiirto on potilaan viimeinen toivo parantua sen jälkeen, kun kaikki muut keinot on käytetty, kerrotaan Suomen Punaisen Ristin sivulla. Luovutajia on  Suomessa vuosittain 30―40 henkilöä, rekisterissä noin 39 000 henkilöä. Kantasoluja kutsutaan luovuttamaan vain pieni osa rekisteriin kuuluvista. On kuitenkin tärkeää että rekisterissä on riittävä määrä jäseniä, jotta olisi mahdollista löytää jokaiselle potilaalle sopiva luovuttaja. Kantasolujen luovutus edellyttää tarkkaa kudossopivuutta potilaan kudostyypin kanssa.

Kantasolujen luovutus on pitkä prosessi, jossa luovuttajaehdokkaan luovutuskelpoisuus tarkistetaan huolella monessa vaiheessa haastatteluin ja toistuvin terveys- ja laboratoriotutkimuksin. Laboratoriotutkimuksissa selvitetään mahdolliset HIV-, hepatiitti B- ja C- sekä syfilistartunnat.

Veripalvelun tekemien riskilaskelmien perusteella riski HIV-tartuntaan kantasolusiirteen välityksellä on häviävän pieni ja kansalliset säädökset eivät velvoita eväämään luovuttajia miesten välisen seksin vuoksi ja valintaprosessi on pitkä ja perusteelline.

Verenluovutuksessa vaaditaan luovuttajalta edelleen 12 kuukautta ilman miesten välistä seksiä, johtuen kansallisesta viranomaismääräyksestä.

Kantasolurekisteriin liittyjän tulee olla 18–40-vuotias. Rekisterin jäsenenä voi olla, kunnes täyttää 56 vuotta. SPR:n sivulla voit testata sovitko luovuttajaksi.