Tutkimustulosten mukaan samaa sukupuolta olevien vanhempien lapsilla on parempi keskiarvo kuin eri sukupuolta olevien vanhempien lapsilla. Niillä lapsilla, joilla oli samaa sukupuolta olevat vanhemmat oli seitsemän prosenttia paremmat mahdollisuudet selvitä lukiotason koulutuksesta, kirjoittaa Washington Post.

Tutkimus on lajissaan suurin, se käsitti lähes miljoona lasta. Belgialaisest kansantaloustieteilijät rajasivat tutkimukseen vuosien 1995 ja 2005 välillä syntyneet lapset ja seurannan ala-asteelta lukioon. Tarkastelun kohteena olivat lapsen opintosuoritukset, lapsen vanhemmat ja talouden tulot.

Samaa sukupuolta olevilla pareilla useammin korkeampi koulutus ja parempi talous

Tutkimuksen mukaan samaa sukupuolta olevilla pareilla oli useammin korkeampi koulutus ja taloudellisesti parempi asema kuin heteropareilla. Tämän katsottiin olevan yksi ratkaiseva tekijä siinä, että samaa sukupuolta olevien vanhempien lapsilla oli paremmat todistukset.

Samaa sukupuolta oleville pareille tehdään usein kalliita hedelmöityskäsittelyjä, mikä tarkoittaa sitä, että nämä parit ovat varsin motivoituneita hankkimaan lapsia. Tutkijoiden mukaan tämä on yksi selitys heidän lastensa paremmalle koulumenestykselle.

Aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole näkynyt suurta eroa homo- ja heteroperheiden lasten välillä. Joissakin tutkimuksissa samaa sukupuolta olevien vanhempien lapsilla oli heikommat todistukset kuin eri sukupuolta olevien vanhempien lapsilla. Tämän tutkimuksen erottaa aikaisemmista se, että tällä kertaa yhtenä tekijänä tarkasteltiin avioeroa.