Tammikuussa julkaistu tutkimus selvitti miten bi-miehiä pidetään romanttisesti tai seksuaalisesti haluttavina. Tutkimuksessa selvitettiin heteronaisten, heteromiesten ja homomiesten suhtautumista biseksuaaleihin miehiin. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin pidetäänkö bi-miehiä miehekkäämpinä tai naisellisempina kuin heteromiehiä.

Metodina Tinder-tyyppinen kuvatesti

Tutkimusta varten värvätiiin 224 heteronaista, 120 heteromiestä ja 96 homomiestä. Näille osallistujille näytettiin Tinder-tyyppisiä profiileja miehistä ja naisista, joissa ainoa muuttuva tekijä oli profiilin seksuaalinen suuntautuminen. Profiilin kuva, ikä ja muut seikat pysyivät samoina.

Osallistujilta kysyttiin tämän jälkeen seitsemän portaisella asteikolla seuraavat väittämät: ”tämä henkilö on seksuaalisesti viehättävä”, ”tämän henkilön kanssa haluaisin treffeille”, ”tätä henkilöä voisin pitää romanttisesti puoleensavetävänä”, ”tämän henkilön kanssa haluaisin harrastaa seksiä”. Osallistujia pyydettiin myös arvioimaan, miten maskuliinisena tai feminiinisenä he henkilöä pitivät – asteikko oli hyvin maskuliinisesta hyvin naiselliseen.

Naiset eivät syttyneet bi-miehistä

Tulokset näyttivät, että heteronaiset pitivät bi-miehiä vähemmän romanttisesti ja seksuaalisesti kiinnostavina kuin heteromiehiä. Toisekseen heteronaiset lähtisivät epätodennäköisemmin treffeille bimiehen kanssa, tai harrastaisivat seksiä bi-miehen kanssa. Heteronaiset pitivät bi-miehiä merkittävästi naisellisempina kuin heteromiehiä.

Tutkijat osasivat aikaisempien tutkimusten valossa odottaa, että heteronaiset pitäisivät bi-miehiä romanttisesti vähemmän puoleensa vetävinä, mutta tutkijat yllättyivät siitä, että heteronaiset pitivät bi-miehiä myös seksuaalisesti vähemmän puoleensa vetävinä.

Tutkimuksen vetäjä Neil Gleason epäili, että syynä saattaisi olla naisille tyypillinen ominaisuus painottaa parinvalinnassa sosiaalisia ja persoonaan liittyviä tekijöitä enemmän kuin miehet tekevät.

Suuri joukko tutkimuksia on osoittanut, että heteronaiset arvostavat miehiä, joilla on ”perinteisiä maskuliinisia ominaisuuksia”.

Homoilla ei ollut ennakkoluuloja bi-miehiä kohtaan

Tutkimukseen osallistuneet homomiehet sen sijaan eivät syrjineet bi-miehiä. Homojen vastauksissa ei ollut merkittävää eroa siinä, miten vetovoimaiseksi tai maskuliiniseksi/feminiiniseksi mies koettiin oli hän sitten homo, hetero tai bi.

Tutkijat olivat kuitenkin varauksellisia tämän tuloksen suhteen. Se saattaa merkitä bi-miehiin liitettyjen negatiivisten ennakkoluulojen vähentymistä homoyhteisössä.

– Tutkimukseen osallistunut homomiesten ryhmä ei välttämättä edusta laajempaa homomiesten yhteisöä, Gleason sanoi.

Tutkimukseen osallistuneet homomiehet värvättiin Facebookin ryhmistä, kuten homoista tietyssä kaupungissa tai homomiehistä, joilla on tietty seksuaalinen kiinnostuksen kohde.

Tutkimuksen loppupäätelmänä oli, että biseksuaaleja kohtaan on edelleen voimakkaita ennakkoluuloja, mikä vaikeuttaa etenkin biseksuaalien miesten seuranhakua deittiappeissa. Muiden tutkimusten perusteella tutkijat päättelivät, että biseksuaaleille olisi helpointa tapailla muita biseksuaaleja, milloin omaa seksuaalisuutta ei tarvitsisi selitellä.