Viimeksi kuluneen vuoden aikana vähintään kerran vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten taholta henkistä väkivaltaa ilmoitti kokeneensa perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvistä lapsista 17 prosenttia ja fyysistä väkivaltaa 13 prosenttia. Pojat olivat kokeneet fyysistä väkivaltaa hiukan tyttöjä  yleisemmin.

Vanhemmilla koululaisilla väkivallan kokemukset vanhempien taholta olivat selvästi yleisempiä. Perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyvistä ja lukiolaisista 28 prosenttia ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 22 prosenttia. Fyysistä väkivaltaa ilmoitti kokeneensa 12 prosenttia perusopetuksen  ja seitsemän prosenttia lukioiden ja ammatillisten oppilatosten opiskelijoista. Tässä ikäryhmässä tytöt olivat kokeneet fyysistä väkivaltaa poikia yleisemmin.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla tilanne on paljon muita huonompi

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla tilanne on kuitenkin vielä paljon tätä huonompi. Yli 40 prosenttia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista lapsista ja nuorista oli kokenut vanhemmiltaan henkistä väkivaltaa, kirjoitti Yle raportista viime viikolla. Fyysinen väkivaltaa kotona oli myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä yleisempää,  joka neljäs lapsi ja nuorista 15 prosenttia oli sitä kokenut kotonaan. Molemmat lukemat ovat noin kaksi kertaa suuremmat kuin muilla samanikäisillä.

Raportin mukaan noin joka kolmas perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvä lapsi ja joka neljäs nuori oli kertonut perheessään kokemastaan väkivallasta luottamalleen aikuiselle. Tytöt kertoivat kokemastaan väkivallasta poikia yleisemmin. Lapsista valtaosa, 76 %, ja nuoristakin noin puolet, oli saanut tukea ja apua perheessään kokemaansa väkivaltaan. Mikä mahtaa olla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla tilanne tämän suhteen?

–  Nuoret voivat jäädä aika lailla yksin ja olla haavoittuvampia muulle väkivallalle ja syrjinnälle, jos ei kotona ole tukea saatavilla, kommentoi raportin tuloksia Setan pääsihteeri Ylelle.

Tiedot perustuvat THL:n keväällä 2019 toteuttamaan Kouluterveyskyselyyn. Siihenvastasi yhteensä yli 250 000 perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvää lasta ja perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyvää nuorta ja lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 1. ja 2. vuotta opiskelevaa nuorta. Tiedot saatiin eri luokka-asteilla vaihdellen 70─82 prosentilta oppilais- ta/opiskelijoista. Raportti julkaistiin syyskuussa.