Albaniaa ennen homojen käännyttämiseen tähtäävä eheytysterapia on ehditty kieltää Saksassa ja Maltalla. Ja Sveitsissä on käytännössä myös olemassa kielto. Täysimääräinen kielto on vireillä myös Espanjassa ja Briteissä. Suomessa kieltoa ei ole vireillä – mutta sen tulkitaan toiveikkaasti sisältyvän ns. puoskarilakiin, joka on mainittu hallitusohjelmassa. Hallitusohjelmassa puhutaan kuitenkin vain vaihtoehto- ja uskomushoidoista.

– Homoseksuaalisuus ei ole sairaus. Siksi jo termi terapia johtaa harhaan, Saksan terveysministeri Jens Spahn kommentoi tuolloin Deutsche Wellelle. Saksan parlamentti kielsi eheytysterapian toissa viikolla.

Albaniassa kielto toteutuu maan psykologiliiton päätöksellä. Kaikkien Albaniassa rekisteröityjen psykologien on oltava psykologijärjestön jäseniä ja siten sen päätökset ovat laillisesti velvoittavia eikä lainsäätäjän tarvitse säätää siitä, kirjoittaa AP.

Seksuaali- ja sukupuli-identiteetin muuttamiseen pyrkivät käsittelyt on jo pitkän aikaa olleet arvostelun kohteena, sillä ne aiheuttavat vakavaa psykologista ja fyysistä kärsimystä. Käsittelyissä käytetään mm. sähköshokkeja.

Seta on vaatinut eheytystoiminnan kieltämistä jo vuosia. Setassa pidetään ongelmallisena sitä, että seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtäävää eheytystä ole selvästi kielletty.