Piispainkokouksessa vallitsee yksimielisyys siitä, että avioliitto on Jumalan asettama ja kysymys samaa sukupuolta olevien avioliitosta moniulotteinen teologisesti ja inhimillisesti. Avioliittokäsityksestä vallitsevia erimielisyyksiä kirkossa ei siten voida kokonaan ratkaista kaikkia tyydyttävällä tavalla, todetaan piispainkokouksen vastauksessa. Vastauksessa kuitenkin korostetaan velvollisuutta käydä kunnioittavaa keskustelua ja pyrkiä sovittamaan yhteen eri näkemyksiä.

Piispainkokouksessa ei löytynyt yhteistä näkemystä. Eikä edes kompromissia, jollaisesta ollaan todella kaukana: ”Parhaimmasta ratkaisusta on piispainkokouksessa erilaisia näkemyksiä, ja niiden sovittaminen yhteen on erittäin vaikeaa.”

Asia oli piispainkokouksen käsittelyssä sen jälkeen, kun kirkolliskokous 2018 hylkäsi aloitteen, joka olisi mahdollistanut samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen.

Jotkut papit ovat kuitenkin vihkineet myös samaa sukupuolta olevia pareja, ja näiden pappien kirkon virallista kantaa vastaan rikkoessa, heitä on rangaistu lähinnä hallinnollisilla huomautuksilla. Näitä rangaistuksia on sitten käsitelty hallinto-oikeudessa ja jo korkeimmassa hallinto-oikeudessa asti.

Lue lisää: Tuore aloite esitää, että kirkko vihkisi myös samaa sukupuolta olevia pareja

Lue lisää: Homopareja vihkineelle papille annettiin rangaistus, jota ei löydy kirkkolaista

Piispainkokouksen vastauksen ansiot ovat lähinnä siinä, että se toteaa erimielisyyden selkeästi, kommentoi arkkipiispa Tapio Luoma Helsingin Sanomille: ”Tämä on ensimmäisiä papereita, joissa tämä erimielisyys on näin selvästi kerrottu”.

Eri vaihtoehtojen selvittämisen jälkeen enemmistö piispoista olisi valmiit hyväksymään mallin, jossa avioliitto pysyy miehen ja naisen välisenä, mutta papeilla olisi mahdollisuus vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Tämä siis tekisi osan papeista jo toteuttaman käytännön sallituksi.

Kirkolliskokous käsittelee samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä ensi viikolla.