Helsinki Pridea juhlittiin noin kuukausi sitten, koronaepidemian takia poikkeuksellisesti syyskuussa. Kaikkien harmiksi priden näkvyvin osa, Pride-kulkue, jäi pois, mutta näkyvyyttä tuli kuitenkin paljon, osaksi merkittävien yhteistyökumppaneiden siivittämänä.

Helsinki Pride 2020 pääyhteistyökumppani oli Zalando. Zalandon Pride-viesti oli ”Vaatteilla ei ole sukupuolta”. Suosittu muodin verkkokauppa haluaa olla mukana maailman muutoksessa ja se pyrkii poistamaan sukupuolivalintoja sivustoltaan.

Kelet

Zalandoa syytettiin myös pinkkipesusta, yrityksestä ratsastaa vähemmistöjen kustannuksella ilman todellista aikomusta muuttaa toiminnassaan mitään. Helsingissä järjestetiin Zalandoa, nimeltä mainitsematta, ja pinkkipesua yleisesti vastaan suunnattu mielenosoitus, yhtenä järjestäjänä oli Elokapina. Helsinki Pride piti syytöksiä väärinä ja Zalandosta todettiin, että muutoksia on jo tehty ja vireillä, kirjoitti Yle priden alla.

QX kysyi millainen prosessi Priden yhteistyökumppaniksi lähteminen yritykselle oli.

Mistä tuli ajatus lähteä mukaan tukemaan Pridea?

Eurooppalaisena alustana, jonka työntekijät tulevat yli 130 maasta, Zalando uskoo vahvasti monimuotoisuuden voimaan. Me juhlimme LHBTIQ+ -yhteisöä ja seisomme muiden samat arvot jakavien ihmisten ja tahojen tukena. Inklusiivisuus ja monimuotoisuus ovat tiivis osa kulttuuriamme. Toteutamme näitä arvojamme toiminnassamme kaikilla markkinoillamme. Läsnäolomme ja osallistumisemme Helsinki Prideen on tärkeää myös Suomessa sijaitsevan Helsingin toimistomme työntekijöitä ajatellen.

Millainen prosessi se oli yrityksessänne?

Aloitimme keskustelut Helsinki Priden kanssa vuonna 2019. Pääyhteistyökumppanuuden suunnittelu sekä sen ympärille rakennetun kampanjan luominen aloitettiin Suomen markkinointitiimissä, ja useat muut organisaatiomme tiimit olivat mukana prosessissa, mukaan lukien Diversity Guild ja LGBTQI+ Employee Resource Group, joiden osallistuminen prosessiin oli todella tärkeää.

Tuure Boelius

Miten tuli idea käyttää esikuvia kampanjassa?

Tämän vuoden Helsinki Priden teeman mukaisesti kampanjan esikuvat ovat tärkeitä suomalaisen LHBTIQ+ yhteisön roolimalleja. Halusimme Pride-sivustollamme antaa tilaa LHBTIQ+ yhteisön esikuville, heidän viesteilleen ja kuratoimalleen Vapauden vaatekaappi -valikoimalle, joka rohkaisee kaikkia löytämään oman olemisen vapautensa myös pukeutumisessa.

Kampanjakasvojemme Tuure Boeliuksen, Keletin, Kevin Kohon ja Pehmee-kollektiivin lisäksi Vapaus olla​ -aiheista kävivät sosiaalisen median puolella keskustelua Jirka Vinse ja Kaksi äitiä. Tuuren, Pehmee-kollektiivin ja Jirkan kohdalla Vapauden vaatekaappiin osallistuminen oli jatkumoa pidempiaikaiselle yhteistyölle.

Kevin Koho

Mitä odotatte tältä panostukselta yrityksenä?

Kumppanuuden luominen Helsinki Priden kanssa on luonnollista, sillä uskomme Zalandolla vahvasti monimuotoisuuden voimaan ja seisomme muiden samat arvot jakavien ihmisten ja tahojen tukena. Inklusiivisuus ja monimuotoisuus ovat tiivis osa kulttuuriamme, ja haluamme kumppanuutemme myötä tuoda myös tämän osan yrityskulttuuristamme esiin suomalaisille asiakkaille.

Miten koitte onnistuvanne?

Helsinki Priden pääyhteistyökumppanina meille on erityisen tärkeää, että he ja mukana olleet esikuvat kokivat kampanjamme Pride-viikon aktivointeineen tuoneen tarvittavaa lisänäkyvyyttä ja -arvoa Pride-viikolle. Se kuinka hyvin onnistuimme tulee näkymään vasta myöhemmin, mutta partnereiltamme saamamme positiivisen palautteen ja alustavien tulosten pohjalta voimme jo sanoa onnistuneemme.

Kelet