Emerituspiispa Eero Huovisen Suomen kuvalehdessä julkaistu puheenvuoro on hänen kannanottonsa emeritusarkkipiispa John Viktsrömin aiemmin tammikuussa Kanavassa julkaisuun kirjoitukseen.

Viktsröm esittää, että kirkko ottaisi lisäksi käyttöön myös niin sanotun laajemman sukupuolineutraalin avioliitokäsityksen, josta hän maalailee ratkaisua nyt kirkossa vallitsevaan lukkotilanteeseen. Hän kirjoitti oleellisen kiteyttäen näin: ”Koska avioliiton perimmäinen tarkoitus on kahden ihmisen rakkauden tukeminen ja suojeleminen, ja koska samaa sukupuolta olevien rakkautta on pidettävä yhtä oikeutettuna ja arvokkaana kuin miehen ja naisen välistä, on oikein ja kohtuullista, että heidän avioliittonsa saa saman vahvistuksen ja saman siunauksen.”

Tarkoituksena etsiä perusteluja homoseksuaalisesti suuntautuneiden liitolle

Huovinen katsoo, että Viktsröm suosii sukupuolineutraalia ratkaisumallia perinteisen miehen ja naisen välisen avioliittokäsityksen kustannuksella. Syyksi Huovinen epäilee sitä, että Viktsrömin kirjoituksen tarkoituksena oli etsiä perusteluja homoseksuaalisesti suuntautuneiden liitolle”. Huovinen kyseenalaistaa jopa Viktsrömin perusteluina käyttämät raamatun kohdat.

Huovisen lähtökohtana on, että ”miehen ja naisen välisen avioliiton erityisluonne hämärtyy”. Hän perustelee asiaa muun muassa näin:

”Niille puheenvuoroille, joissa puolletaan sukupuolineutraalia avioliittokäsitystä, onkin usein ominaista, että niin sanotun ensimmäisen luomiskertomuksen ajatusta ei juurikaan lainata. ”Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät…” (1. Moos. 1: 27-28)”

Millaisia oikeutettuja toiveita homoseksuaalisesti suuntautuneilla on

Huovinen pohdiskelee homoseksuaalista suuntautumista ja identiteeetin toteuttamista. ”Lähimmäisen asemaan asettuminen ohjaa kysymään, millaisia oikeutettuja toiveita homoseksuaalisesti suuntautuneilla on.” Tähän ei Huovisen puheenvuoro anna vastausta.

Miehen ja naisen välisen avioliiton erityisluonnetta ei tule sivuuttaa

Huovinen korostaa, että on tärkeää päästä eroon miehen ylivaltaan perustuvasta liitosta, mutta toteaa, että patriarkaalisuuden kritiikin tulee olla suhteutettua ja on huomioitava avioliiton erityispiirteet. ”Laajemman avioliittomallin hyväksyminen ei saisi johtaa ratkaisuun, jossa miehen ja naisen välisen avioliiton erityisluonne käytännössä sivuutetaan.”

Huovinen on huolissaan siitä, että jo puhe miehen ja naisen liitosta tulkitaan syrjiväksi ja toteaa suurimman osan avioliitoista myös tulevaisuudessa olevan miehen ja naisen välisiä. ”Olisi omituista, jos kirkko ei osaisi sanoa, miksi se vihkii miehiä ja naisia.”

Lue lisää: Piispainkokouksesta ei saatu selkeää kantaa kirkon avioliittokäsityksestä

Lue lisää: Arkkipiispa pyysi homoilta anteeksi