Psykologin työtä ohjaavia ydinarvoja ovat muun muassa yksilön oikeuksien ja arvon kunnioittaminen sekä vastuu, mikä tarkoittaa lujaa ihmisoikeuksien kunnioittamista ja edistämistä. Suomen Psykologiliitto pitääkin eheytyshoidoista vastuuttomana ja vakavasti ihmisoikeuksia loukkaavana toimintana, joka on ristiriidassa nykyaikaisen psykologiatieteen kanssa. Liitto ottaa asiaan vahvasti kantaa tiistaina sivuillaan julkaistussa tiedotteessaan.

Eheytysajatuksen juuret ovat historiallisissa tosiseikoissa, kuten lainsäädännössä ja tautiluokituksessa. Homoseksuaaliset teot ovat olleet rikoslain perusteella rangaistavia Suomessakin. Kielto kirjoitettiin rikoslakiin jo ennen itsenäisyyttä 1894 ja poistettiin vasta 1971. Tautiluokituksessa se pysyi Suomessakin 1981 saakka.

”Eheytyshoitojen tausta-ajatus on, että heteroseksuaalisuudesta eroava seksuaalinen suuntautuminen tai cis-sukupuolesta eroava sukupuoli-identiteetti olisivat jollakin tavoin muutettavissa”, liitto kertaa ja toteaa, että ”tieteellisen tutkimusnäytön perusteella seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiä ei voida eheytyshoitojen kaltaisten interventioiden välityksellä muuttaa. Lisäksi on tutkimusnäyttöä siitä, että eheytysterapiat aiheuttavat pitkäaikaista haittaa ja kuormittavat mielenterveyttä”.

Eheytyshoitoihin voi ajaa sisäistetty homofobia ja omasta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta nousevat hämmennys ja pelko, näitä tunteita ja tuntemuksia tulisi kuitenkin voida kohdata ja tarkastalla turvallisesti ja tarvittaessa luotettavan mielenterveyden ammattilaisen kanssa.

Pyskologiliitto toteaa, että eheytyshoidot vahvistavat vähemmistöstressiä, koska ne luovat mielikuvaa seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien kokemusten ja pohdintojen haitallisuudesta.

EU:n parlamentti on kehottanut jäsenvaltioita kieltämään eheytysterapiat, mutta vain Saksa ja Malta ovat sen tehneet.

Lue lisää: Suomessakin homojen eheytyshoitoja

Lue lisää: Pride-kausi alkoi emämokalla: Pori Jazzin uusi toimitusjohtaja paljastui eheytyshoitojen kannattajaksi