Seta on jakanut vuosittaisen Asiallisen tiedon omena -tunnustuspalkinnon. Ensimmäisen kerran se myönnettiin 30 vuotta sitten 1991 kirjailija Pentti Holapalle ja toimittaja Sirkku Räihälälle. Palkinnon saa henkilö tai yhteisö, joka on edistänyt seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen asemaa tai levittänyt asiallista informaatiota seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta.

Tänä vuonna tunnustuksen sai Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kasvatus ja perheasiat -yksikölle ansiokkaasta työstä asiallisen tiedon jakamiseksi sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen sekä perheiden moninaisuudesta ja sateenkaari-ihmisten puolustamisesta erityisesti seurakuntien kasvatuksen ja perhetyön piirissä. Kirkkohallitus julkaisi tänä vuonna Sateenkaarinuorten hyvinvointi seurakunnissa -julkaisun. Se on levinnyt laajasti seurakuntien, uskonnollisten yhteisöjen ja kasvatustoimijoiden kentässä sekä myös kaupunkien työhön, kerrotaan Setan tiedotteessa.

Valintaperusteena painoi tarttuminen  ajankohtaiseen aiheeseen ja  toimeet sateenkaarinuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. ”Yksikön työtä on leimannut tietoperustaisuus. Kiitämme siitä, että se on huolehtinut oman organisaation osaamisen vahvistamisesta sateenkaariteemoista ja se on kouluttanut ja järjestänyt tietopohjaisia ja sateenkaari-ihmisten hyvinvointia tukevia henkilöstökoulutuksia jo noin kymmenen vuoden ajan”, sanotaan perusteluissa.

”Lisääntyvä tieto ihmisestä ja tietoperustainen työ luovat pohjaa sille, että jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi kirkon toiminnassa. Tämä tunnustus kannustaa meitä jatkamaan ja syventämään työtämme yhdenvertaisen kirkon ja yhteiskunnan puolesta”, kertoo yksikön johtaja Jarmo Kokkonen tiedoteessa.