Suomen kuvalehden jutussa kerrotaan testosteronin vaikutuksista – ja sukupuolten välisistä biologisista eroista. Sosiaaliseen mediaan ei tarvitse kuin kurkistaa huomatakseen, että keskustelu aiheesta on käynyt raivoisana aina alkaessaan. Tutkijat kuitenkin ovat yleisesti yhtä mieltä siitä, että sukusolujen tuottamisen näkökulmasta sukupuolia on kaksi: urokset tuottavat siittiöitä ja naaraat munasoluja, tätä mieltä on myös Harvardin yliopiston lehtori Carole Hooven.

-”Jos ihmiskäsityksemme on biologian sivuuttava ja valheellinen, on myös vaikeampaa korjata ongelmallisina pidettyjä käyttäytymismalleja”, Hooven sanoo Suomen kuvalehdessä, hänen mukaansa biologisia sukupuolia on kaksi. Hänen näkemystään on kritisoitu ja häntä on syytetty transvihamieliseksi ja opiskelijat ovat vaatineet hänen erottamistaan. Ongelma on kriitikkojen mukaan siinä, että tämä näkemys oikeuttaa miesten agressiivisen käyttäytymisen ja miesten ylivallan – jos se on biologista, epäkohtia ei voi korjata.

Hooven toteaa, että biologia ei vapauta vastuusta, vaikka se toimintaa ja halua toimia tietyllä tavalla selittää, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta edistää parhaiten tiede ei usko valheelliseen utopiaan.

Mitä testosteroniin tulee, se tekee suuremman seksuaalivietin, näyttää vähentävän empatiaa ja lisää riskinottoa ja aggressiivista käyttäytämistä – tämä tekee myös sen, että miehet ovat naisia valmiimpia vaarantamaan oman henkensä tuntemattomien pelastamiseksi, huomauttaa Hooven.

Transmiesten altistuttua miestyypillisille testosteronitasoille, he kokevat tunteidensa muutoksista ja muutoksista orgasmin kokemisessa, taipumus esineellistää seksuaalisen halun kohde lisääntyy.