Voin aivan suoraan tunnustaa, että olen halveksinut Päivi Räsästä jo iäisyyden. Hänen ahdasmieliset näkemyksensä homoseksuaaleista ovat useammille tuttuja, joten ei niistä tässä sen enempää, me olemme niistä tarpeeksemme saaneet. Siksi tunsin aitoa iloa, kun Päivi Räsänen lopulta vaadittiin tilille sanoistaan. ”Oli jo aikakin”, ajattelin. Nyt olen eri mieltä.

Jo hyvän aikaa sitten tuli ilmi, että Räsänen on saanut taustatuekseen merkittäviä varakkaita toimijoita vanhoillisista kristillisistä piireistä ulkomailta. Tämän myötä aloin odottamaan melkoista mediasirkusta, kun oikeudenkäynti alkaisi. Etenkin kun näissä Räsäsen homopuheissa on ollut suuressa määrin, ellei ainoastaan, kyse hänen kampanjastaan oman lahkonsa joukoille. Ja hyvin se on hänet mediassa pitänytkin. Räsänen osaa vetää mediaa. Mutta suurin yllätys tulikin odottamattomalta taholta.

Heti oikeudenkäynnin alkaessa tuli ilmi, että poliisi on pyytänyt tutkintavaiheessa THL:ltä selvennystä  ”pidetäänkö homoseksuaalisuutta nykylääketieteen mukaan fyysisenä tai psyykkisenä sairautena tai niihin verrattavana häiriönä, tai onko olemassa lääketieteellisiä perusteita luonnehtia homoutta psykososiaaliseksi kehityshäiriöksi tai perversioksi” (lainaus Ilta-Sanomista). Ja näitä sitten puitiin oikeudessa. Tämä oli pysäyttävää. Mieleen tulvivat ahdistavat muistot eduskunnan avioliittokeskustelusta.

Eikö poliisi tiedä, että homoseksuaalisuus ei ole sairaus? Mikä tässä oikein on taustaolettama? Alkaako rasististen rikosten selvittäminen sillä, että pyydetään asiantuntijalausuntoa rotujen hierarkiasta? Tämä tuntuu yhtä absurdilta.

Luulin, että Suomessa on aivan perusoletus, että homoseksuaalisuus ei ole sairaus tai ”niihin verrattava häiriö”, ”kehityshäiriö” tai ”perversio”. Poliisi päätti ensin jättää Räsäsestä tehdyt rikosilmoitukset tutkimatta, mutta valtakunnansyyttäjä oli sitä mieltä, että ne on tutkittava. Näkyykö tässä poliisin asennoituminen homoseksuaalisuuteen? Toivon todella, että ei, mutta niljakkaalta tämä tuntuu.

Syyttäjä vaatii Räsäselle sakkorangaistusta. Voittaja on jo selvillä oli tuomio mitä tahansa – tämä show on edelleen Räsäsen hanskassa, uskon vakaasti, että hän on eittämättä omiensa sankari tämän ulkomaillakin runsaasti huomiota herättäneen oikeudenkäynnin jälkeen.