Käräjäoikeus hylkäsi maaliskuussa Päivi Räsäsen syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyttäjät eivät olleet tyytyväisiä ratkaisuun, jota osa oikeusoppineista ehti jo kiittelemäänkin, vaan ovat esittäneet vaatimuksensa hovioikeudelle. Valtakunnansyyttäjä viittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisuihin, joissa on katsottu kielletyksi vihapuheeksi myös muu kuin selvästi väkivaltaan yllyttävä puhe, kertoo Helsingin Sanomat tänään.

”Käräjäoikeus totesi päätöksessään useista syyttäjän suuhuni laittamista väitteistä, että sellaisia ei syytteenalaisista teksteistäni löydy. Valituksessaan syyttäjä pyrkii osoittamaan, että lausumistani välittyy syyttäjän omaan tulkintaan perustuva viesti”, Räsänen on kirjoittanut tiedotteessaan:

”Syyttäjä vetoaa siihen, että lausumiani on tulkittava ”objektiivisesti”, vastoin sitä, mitä olen tosiasiassa sanonut.

Syyttäjälaitoksen tiedotteessa taas todetaan, että yhtäällä on se mitä on kirjaimellisesti sanottu ja toisaalla se, mikä merkitys sille annetaan ja tähän merkitykseen syyte perustuu.

”Syytteessä on suorat siteeraukset siitä, mitä Räsänen on lausunut. Näiden siteerausten jälkeen alkaa syyttäjän kuvaus siitä, miten syyttäjän mukaan Räsäsen siteerattuja lausumia on objektiivisesti tulkittava. Syyttäjä siis esittää syytteessään perustellun ja objektiivisen tulkintansa siitä, millainen merkityssisältö lausumille on annettava. Tällä syyttäjä kertoo, mikä syyttäjän käsityksen mukaan lausumissa on homoseksuaaleja halventavaa. Tähän syyttäjällä on myös velvollisuus.”

Räsänen on ilmoittanut taistelemaan kaikissa oikeusasteissa. Tapaus Räsänen voi siis hyvinkin päätyi EIT:n ratkaistavaksi sekin.

Räsänen on syytteisiin liittyen todennut, että hän ei ”ole myöskään pitänyt homoseksuaaleja alempiarvoisina ihmisinä, kuten syyttäjä väittää, vaan täysin tasavertaisina ja yhtä arvokkaina Jumalan kuvasti luotuina ihmisinä”.

Tässä haetaan nyt määrittelyä sille, onko uskonto sellainen, muusta ideologiasta ja vakaumuksesta poikkeava, viitekehys, että sen perusteella voi sanoa pahemmin kuin ilman. Antaako uskonto synninpäästön?

Raamatun ohella myös Koraani, on pyhä teksti, jota vanhoilliset piirit tulkitsevat tiukasti – ja ne tulkinnat ovat myös homovastaisia.

Suomi on harvoja maita, joissa jumalanpilkka on yhä rikoslaissa.

Käräjäoikeudet eivät ole juurikaan kunnostautuneet sananvapausasioissa, vaan tämä kokonaisuus tuntuu olevan erityisen vaikea hahmottaa alimmassa oikeusasteessa. Siksi on hyvä, että asiaa selvitetään ylemmissä oikeusasteissa.