Suomalaistakin hlbtqi-aktivismia on tehty ihan järjestöissäkin jo kahden sukupolven ajan. Sateenkaarihistoria- projektista kerrottiin QX:lle, että esimerkiksi Setaa ennen toimintansa aloittaneen Psyken arkistot ovat täysin kadonneet, mutta osia siitä saattaa olla jäljellä järjestössä aikoinaan toimineilla tai heidän jäljiltään. Muun muassa tällaista materiaalia kaivataan, mutta myös tarinoita elävästä elämästä – ja esineitä.

Psyke ry julkaisi "96" lehteä. Setaa edeltäneellä Psykellä oli useita paikallisjärjestöjä, jotka näkyvät tässä 96:n tiedoissa.

Työväen Arkisto on käynnistänyt Sateenkaariaineistot talteen -hankkeen, jossa arkisto vastaanottaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiasta kertovia lahjoituksia niin yhdistyksiltä kuin yksityishenkilöiltäkin. Luovuttamalla sateenkaarielämästä kertovia dokumentteja arkistoon mahdollistat osaltasi sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden historian säilymistä, tutkimista ja näkyväksi tekemistä.

Tutkija Iiris Olavinen Työväen arkistosta kertoo QX:lle, että tähän mennessä he ovat saaneet muutaman haastattelun ja muistelman eri henkilöiltä, arkistoaineistoa parilta hlbtqi-yhdistykseltä ja drag-aiheisia videoita. Muistitiedon osalta historiankeruu on lähtenyt hyvin käyntiin.

Jos sinulta tai lähipiiriltäsi löytyy sateenkaarihistoriaa kuvaavaa aineistoa, kuten yhdistysten pöytäkirjoja tai toimintakertomuksia tai henkilökohtaista aineistoa, kuten kirjeitä, muistelmia tai valokuvia, ne ovat tervetulleita. Arkisto ottaa vastaan myös videoita ja äänitteitä. Uudempaa digimuodossa olevaa aineistoa tulisi niin ikään saada talteen, jotta nykypäivästä kertovat dokumentit säilyvät todisteina toiminnasta tulevaisuuden tarpeisiin. Luovutettavan aineiston määrällä ei ole merkitystä – jopa yksittäinen paperi saattaa olla arvokas lisä kokoelmiin!

Arkiston ohjeista näkee millaista aineistoa säilytetään, sellaisia ovat esimerkiksi pöytäkirjat ja juhla-aineistot ja henkilöiltä kirjeet, kalenterit, päiväkirjat ja jopa henkilön keräämät lehtileikkeet hänen omista kiinnostuksen kohteistaan.

Arkistolahjoitukset tallennetaan arkiston kokoelmiin Helsinkiin. Mahdolliset esineluovutukset, kuten vaatteet, asusteet, rintamerkit, banderollit ja esineisiin liittyvät kuvat ja tarinat Tampereelle Työväenmuseo Werstaalle, joka vastaa Työväen Arkiston kanssa sateenkaarihistorian tallentamisesta Suomessa.

Arkisto organisoi mielellään myös omaelämäkerrallisia haastatteluja esimerkiksi aktivismiin, kulttuurielämään tai sinulle merkityksellisiin paikkoihin liittyen. Arkistoon voi ottaa yhteyttä haastattelun sopimiseksi tai voit vaihtoehtoisesti kirjoittaa muistoistasi tai sanella ne nauhalle.

Lisätietoja projektin verkkosivuilta.