Pettymys oli suuri, kun kansalaisaloite eheyttämishoitojen kieltämiseksi ei johtanut lain muutoksiin, vaan torpattiin tämän viikon tiistaina valiokunnassa. Yllätys se ei ollut, sillä kansalaisaloite lähettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan jo syksyllä 2021.

Jostain syystä valiokunnalla kesti lähes puolitoista vuotta ennen kuin se totesi, että se ei voikaan käsitellä asiaa, vaan se kuuluisi kokonaan toiselle valiokunnalle. Yleensä viranomaiset selvittävät aivan ensimmäisenä ovatko toimivaltaisia käsittelemään asiaa, nyt niin ei jostain syystä tapahtunut, vaan seikan kerrotaan tulleen esiin asiantuntijakuulemisten myötä. Tämä ei tunnu uskottavalta. Syksyn 2o22 jälkeen valiokunta kuuli vain kristillisten tahojen edustajia, eheytystä tarjoavia tahoja. Tosin kansalaisaloittetta kuvailtiin puutteelliseksi, ehkä se ei olisi ehtinyt lakivaliokuntaan siirrettynäkään enää tämän eduskunnan päätettäväksi. Oikeusministeriö totesi lakitekniset hankaluudet kuitenkin jo ensimmäisissä käsittelyissä kesällä 2022. Miksi sote-valiokunta päätti vielä jatkaa asian käsittelyä?

Iltalehti kertoi, että valiokunnassa puhutti kansalaisaloitteen vaatima eheytyshoitojen kriminalisointi ja miten se toteutettaisiin. Hallituspuolueista muut kuin keskusta olivat kiellon kannalla. Valiokunnan päätös jättää mietintö antamatta oli kuitenkin yksimielinen.

Eheyttämishoidot on kielletty monessa maassa ja EU:n taholta odotetaan niiden kieltämistä koko unionin alueella. Mitään lakiteknisiä esteitä ei voi Suomessakaan olla, että kieltoa ei saisi aikaiseksi.

Mielenterveyden ammattilaisten keskuudessa vallitsee Suomessakin vahva näkemys siitä, että seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin puuttuminen tarkoituksena muuttaa sitä ”normaaliksi” on yksilölle haitallista.

Eheyttämishoitojen kieltämistä on yritettävä mahdollisimman pian uudelleen, tarvittaessa uudella kansalaisaloitteella.