EU-parlamentti tuomitsi tämän päiväisessä istunnossaan Ugandan homovastaisen lainsäädännön. Ugandan parlamentti on hyväksynyt lain, joka odottaa vielä presidentin allekirjoitusta. Sen jälkeen homoseksuaalisuudesta ja sen edistämisestä voidaan tuomita 20 vuotta vankeutta ja jopa kuolemantuomio. Ugandan parlamentti hyväksyi lain jo lähes kuukausi sitten.

Parlamentti korostaa, että kyseinen laki olisi vastoin Ugandan omaa perustuslakia ja Afrikan ihmisoikeuksien peruskirjaa sekä kansainvälistä oikeutta.

Mepit ovat huolissaan lain hyväksymisen vaikutuksista Afrikassa, missä hlbtqi-ihmisiä ollaan kasvavassa määrin kriminalisoimassa, Ugandan ohella Ghanassa, Keniassa ja Nigeriassa.

Parlamentti totesi päätöslauselmassaan, että EU:n ja Ugandan suhteet ovat vaarassa, mikäli presidentti hyväksyy lain.

EU-parlamentin tiedotteessa todetaan lisäksi parlamentin olevan huolissaan maailmanlaajuisesta hlbtiq-vastaisista ja anti-gender -liikkeistä, joita osa poliittisista ja uskonnollisista johtajista edistää eri puolilla maailmaa. Niiden todetaan olevan selvä este tavoitteille universaalille homoseksuaalisuuden ja transidentiteetin dekriminalisoinnille.

Päätöslauselmaa kannatti 416 ja vastusti 52, 36 oli poissa.