Olen muokannut kehoni sukupuolisia ominaisuuksia naiselliseen suuntaan. Olen lapsesta asti kokenut miehiset piirteeni vastenmielisenä, ja nyt olen vihdoin tyytyväinen, kun minut nähdään yleensä tavallisena naisena. En silti itse määritä itseäni naiseksi, koska sukupuolta ei ole tarpeen lokeroida. Kuvaan sukupuoltani mieluummin adjektiiveilla, kuten ’olen naisellinen ihminen’.

Tieni tyytyväiseen omakuvaani on ollut pitkä. Yritin aluksi käyttää naisellisia vaatteita, mutta en päässyt epämiellyttävistä tunteista, joita kehoni miehiset piirteet toivat pintaan. Halusin muokata itseäni feminiinisemmäksi hormonien avulla, mutta näitä saadakseni jouduin alistumaan ihmisoikeuksieni menettämiseen. 

Yksikään lääkäri ei voinut laillisesti kirjoittaa estrogenireseptiä, ennen kuin sain julkisen terveydenhuollon kahdelta psykiatrilta mielisairausdiagnoosin transseksuaalisuudesta (F64.0). Virallisen sukupuolimääritelmän muuttamiseksi vaaditaan lain mukaan myös steriiliys. Tämän vuoksi lääkärit määräsivät minulle estrogenin lisäksi voimakkaita antiandrogeeneja, vaikkei tälle ollut tarvetta sukupuolen korjaushoidon kannalta.

Sukupuoliristiriidan hoitoihin liittyy epäinhimillisiä ja ihmisoikeuksia loukkaavia käytäntöjä uskoakseni siksi, että sukupuolen ja seksuaalisuuden määritelmät ovat biologian näkökulmasta virheellisiä.

Transseksuaali tai transsukupuolinen ovat tieteellisesti katsoen molemmat virheellisiä käsitteitä

Transseksuaali tai transsukupuolinen ovat tieteellisesti katsoen molemmat virheellisiä käsitteitä, koska sukupuoli ilmenee lokeroiden sijaan nais-mies -tyypillisten ominaisuuksien spektrinä. Luonto ei tunne miehen ja naisen välistä rajaa, mikä on käynyt ilmi esimerkiksi kilpaurheilun naistensarjojen sukupuolitestauksessa (Pielke, R. 2017. Sugar, spice and everything nice: How to end ‘sex testing’ in international athletics. International Journal of Sport Policy and Politics, 9(4), pp. 649-665).

Biologisesti ihminen ei ole nainen tai mies, vaan ihmisellä on nais-mies -tyypillisiä sukupuolisia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat useimpien lisääntymisen osan eliniän ajasta.

Ihmisen keho kehittyy ensimmäiset raskausviikot samanlaisena, ja kehon sukupuoliset ominaisuudet voivat erilaistua molempiin suuntiin kromosomeista riippumatta. Tavallisesti XX kromosomipari johtaa naisellisten ominaisuuksien kehittymiseen, ja XY pari miehisten, mutta nämä voivat toisinaan mennä ristiin. Genitaalit voivat kehittyä geneettisissä poikkeustapauksissa myös syntymän jälkeen siten, että ihmisen genitaalit muuttuvat murrosiässä vaginasta penikseksi.

Ihmisen sukupuoli on suvunjatkamisen osalta yksiselitteisen kaksijakoinen, mutta ihmisen sukupuolittaminen on siltäkin osin tulkinnanvaraista; Kaikilla ei ole sukusoluja, mutta toisaalta, jokaisen kantasoluja voidaan muuttaa sekä hedelmöittäväksi että hedelmöityväksi sukusoluksi. Teknisesti edustamme siis jokainen molempia sukupuolia.

YK:n esittämän arvion mukaan noin 1,7 prosentilla ihmistä on siinä määrin molempia sukupuolisia ominaisuuksia, että voidaan puhua intersukupuolisuudesta. ’Sukupuolirajan’ rikkovia ihmisiä on määritetty epänormaaleiksi, mutta luonnossa variaatiot ja poikkeamat ovat evoluutioon kuuluva normaali ilmiö. Monien järjestöjen vastustuksesta huolimatta kirurgit leikkaavat edelleen vauvojen epätyypillisesti kehittyneitä genitaaleja, vaikkei sille aina olisikaan lääketieteellisiä perusteita. Henkilötunnuksesta annettu laki velvoittaa sukupuolen määräämisen joko naiseksi tai mieheksi, joten on syytä kyseenalaistaa, onko tarpeen, että valtio määrää ihmisen sukupuolen. 

Kielten väliset erot haaste sukupuolikäsitteen määrittämiselle

Sukupuolikäsitteen määrittämisen haasteena on ollut myös ristiriitainen käsitteiden ero eri kielissä. Englanniksi sukupuoli on katsottu jakautuvan sosiaaliseen (gender) ja biologiseen (sex) sukupuoleen, mutta suomeksi tätä erottelua ei ole tavallisesti tehty.

Suomenkielisessä humanistisessa sukupuolentutkimuksessa ja feministisessä liikkeessä on esitetty, että olisi olemassa satoja sukupuolia. Tämä idea on syntynyt kuitenkin juuri käännösvirheen seurauksena. Kielellisesti oikea tapa olisikin sanoa esimerkiksi, että ’gendeerisyyksiä on satoja.’ Myös usein käytetty ilmaisu ’sukupuoli on sosiaalinen konstruktio’ kuuluisi kielellisesti oikein sanottuna: ’gendeerisyys on sosiaalinen konstruktio’ (gender is a social construction). 

Sukupuolentutkimuksen tieteenala on jo itsessään nimetty virheellisenä käännöksenä, koska tällä viitataan gender studies -tutkimukseen. Sosiaalitieteellinen gender studies ei tutki kuitenkaan sukupuolen biologista ulottuvuutta, vaikka suomen kielen sana sukupuoli näin viittaa. Virheellinen käännös näyttäisi olevan syynä käsitteiden virheellisiin ymmärtämisiin.

Tutkija Jemina Revon mukaan sosiaalisen sukupuolen idea keksittiin vasta 50-luvulla, kun lääkärit halusivat oikeuttaa epätyypillisten genitaalien kirurgiset operaatiot silloinkin, kun sille ei ollu lääketieteellisiä perusteita. Teorian avulla lasten vanhemmille vakuutettiin, että nämä voisivat kasvattaa lapsen lääkärin valitsemaan sukupuoleen, vaikka käytäntö on osoittanut tämän mahdottomaksi. – Siitä huolimatta, feministinen liike ja humanistinen tutkimus on käyttänyt sosiaalisen sukupuolen teoriaa kiistääkseen biologian vaikutuksen sukupuoleen.

Kirurgi ei voi leikata sosiaalista ongelmaa

Jos sukupuoli määritettäisiin ainoastaan sosiaalisesti, ja miehisyys sekä naisellisuus katsottaisiin syntyvän kasvatuksen ja sosiaalisen ympäristön vaikutuksesta, tämä estäisi myös sukupuoliristiriidan lääketieteelliset korjaushoidot; Kirurgi ei voi leikata sosiaalista ongelmaa. 

Sukupuoliristiriidan psykiatrinen hoito ei näytä tuottavan tulosta, joten lääketieteessä ei ole tässä kohdin katsottu sukupuolikokemuksen, ja tämän ristiriidan syntyvän kasvatuksen tai sosiaalisen ympäristön vaikutuksesta.

On totta, että sosiaalinen ympäristö vaikuttaa ihmiseen, ja ympäristöllä on vaikutusta myös keskimääräisiin biologisiin eroihin sukupuolten välillä. Tiede ei kuitenkaan kykene selittämään, miten tietoisuuden kokemus kehittyy, joten mieheyden ja naisellisuuden kokemuksen syntymekanismiin ei ole tieteellistä vastausta. Sukupuoli on sosio-biologinen ilmiö, ja siksi sosiaalista ja biologista sukupuolta ei voi käsitellä erillisinä.

Sukupuoli ilmenee ominaisuuksien spektrinä

Sukupuoli ilmenee ominaisuuksien spektrinä, joten myös seksuaalisuuden määrittelyä on tarkasteltava uudelleen.

Broadly uutisoi Ritch C. Savin-Williamsin tutkimuksesta, jossa hän yritti etsiä 100% homoa tai heteroa tutkimalla autonomisen hermoston reaktiota naisten ja miesten masturbointikuviin. Hän ei löytänyt ainuttakaan, jolla viisarit eivät värähteneet molempiin suuntiin ainakin jossain määrin. Savin-Williams arvioi haastattelussa ihmisen olevan luonnostaan biseksuaali.

Vaikka sukupuolen keskimääräiset fysiologiset erot on selkeästi havaittavissa, ja vaikka seksuaalinen suuntautuminen painottuisikin suuressa mittakaavassa hetero-lesbo/homo akselin päihin, sukupuoli ja seksuaalisuus ilmenee luonnossa lokeroiden sijaan spektrinä; Koska sukupuoliset ominaisuudet eivät ilmene luonnossa joko-tai mustavalkoisina lokeroina, myös seksuaalisuus-lokeroiden rajat ovat häilyvät. Jokainen on siis ’vähän homo’ tai ’vähän hetero’.

Ihminen on luonnostaan biseksuaali

Jos määritämme ihmisen lähtökohtaisesti biseksuaaliksi, lokerointiin perustuvien seksuaalisuus-käsitteiden sijaan olisi kuvaavampaa määrittää seksuaalisuutta aktia kuvaavin käsittein, koska nämä eivät ole sidoksissa anatomiseen sukupuoleen. 

Määritän omaa seksuaalisuuttani sub/bottomina, ja viehätyn enemmän ihmisten maskuliinisista ominaisuuksista. Maskuliinisuus voi olla sosiaalista, ja siksi voin kiinnostua myös nais-fysiologisen kehon omaavista ihmistä, jos näillä on niin sanotusti ’munaa’.

Sukupuolta tulisi määrittää subjektien sijaan adjektiiveilla

Sukupuolta tulisi määrittää subjektien sijaan adjektiiveilla, koska sukupuoli ilmenee eri asteisesti vaihdellen, kuten esimerkiksi ihonväri.

Perustuslakituomioistuin on todennut vuonna 2002, ettei rotu -termin käyttöön ole luonnontieteellistä perustetta. Rotujen määritelmät ovat tulkinnanvaraisia sosiaalisia konstruktioita samaan tapaan, kuin sukupuolilokerot. Siksi sukupuolilokeroiden määrääminen on kyseenalaista, koska se johtaa mielivaltaiseen lainkäyttöön; Lääkärit määrittävät tavallisesti intersukupuolisen vauvan falloksen peniksenä, jos tämä on yli yhden senttimetrin, ja tätä lyhyemmät klitoriksena. Sukupuolten välinen raja on siis genitaalien perusteella hiuksenhieno.

Sukupuoleen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia on määrätty Hammurabin laista alkaen esimerkiksi omaisuuden hallinnan suhteen, ja naiset on toisinaan suljettu täydellisesti yhteiskunnan ulkopuolelle. Historian vaikutusta yhteiskunnan rakenteisiin on vaikea jäljittää, mutta tämän seuraukset vallan epäsuhtaisessa jakautumisessa on kiistattomat. Esimerkiksi riittänee lukuisten uskontokuntien sukupuoleen perustuvat valtahierarkiat.

Onko sukupuolta ylipäätään tarpeen merkitä väestörekisteriin?

Tasa-arvotyön vuoksi, sukupuolta on tarpeen määrittää feminiinisiin ja maskuliinisiin epätasa-arvoisen historiamme vuoksi, mutta on hyvä pohtia, onko sukupuolta ylipäätään tarpeen merkitä väestörekisteriin, jos kerran seksuaalisuuttakaan ei merkitä. Riittäisikö, jos voimme ilmoittaa vain tarpeen tullen, samaistummeko feminiinisiin vai maskuliinisiin ryhmiin?

Tiloja on tarpeen jakaa esimerkiksi vankiloissa, pukuhuoneissa ja wc-tiloissa, mutta sukupuoli ei ole tässä niinkään merkitsevä tekijä kuin seksuaalisuus; Feminiininen sub/bottom seksuaalinen ihminen voi kokea itsensä turvattomaksi maskuliinisten top -ihmisten tilassa anatomisesta sukupuolisuudesta riippumatta.

Vaikka sukupuolta ei määritettäisi heti syntyessä virallisesti ennen henkilön omaa ilmoitusta, sukupuolta on tarpeen määritellä lääketieteellisesti. Jotkin lääkeaineet vaikuttavat eri tavoin tyypillisiin nais- ja mies-kehollisiin, joten sukupuolisia ominaisuuksia tulee määrittää jo syntyessä. 

Ehdotan sukupuolettoman X merkinnän käyttöä väestörekisterissä

Vaikka biologisesti sukupuoli on bimodaalinen, ehdotan myös sukupuolettoman X merkinnän käyttöä väestörekisterissä, koska ihmisen sukupuolta ei ole aina mahdollista nähdä anatomian tai geneettisten testien perusteella, ja ihminen voi määrittää itseään sekä feminiinisenä että maskuliisena. Jokainen syntynyt lapsi voitaisiin määritellä syntymän jälkeen väestörekisteriin X sukupuolimerkinnällä. Tämä voitaisiin vaihtaa myöhemmin merkintään M – maskuliininen tai F – feminiininen henkilön omasta ilmoituksesta. Tavallisesti lapsi hahmottaa sukupuoltaan jo neljään ikävuoteen mennessä. X merkintä on hyväksytty jo rajavalvontaan liittyvässä asiakirjamerkinnöissä, joten tämän käyttö sopisi kansainväliseen rajavalvonnan käytäntöihin.

Kokemus sukupuolesta voi olla kehon suhteen ristiriitainen

Sukupuoliristiriidan hoidot olisivat edelleen perusteltuja, vaikka virallisen sukupuolen voisi määrittää mieleisekseen; Kokemus sukupuolesta voi olla kehon suhteen ristiriitainen, ja siksi sukupuoliristiriidan hoidot ovat perusteltuja myös itsemääräämisen oikeuksien toteuduttua. Hoitojen ehtona ei kuitenkaan voi olla sterilointi tai mielisairaaksi luokittelu, joten translaki voitaisiin poistaa tarpeettomana.

Sukupuoleen liittyy edelleen oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka sukupuolen itsemääräämisoikeus haastaa

Lain mukaan vain miehet ovat asevelvollisia, joten Suomessa ei olisi ainuttakaan asevelvollista, jos valtio ei voisi määrätä kansalaisten sukupuolta, ellei osa kansalaisista ilmoittaisi olevansa miehiä. Asevelvollisuuslaki voidaan avata kaikkia velvoittavaksi, ja velvollisuutta voidaan rajata tarpeen vaatiessa muilla tavoin.

Myös uskontokunnissa sukupuoliraja on oletettu olevan selkeä. Katolisen sekä ortodoksisen kirkon periaatteena on ollut, että vain miehet voivat toimia pappeina. Se, miten kirkoissa suhtauduttaisiin sukupuolisesti lokeroimattomiin (X) jäisi uudelleen näiden yhteisöjen pohdittavaksi. Avioliiton oikeuttaminen vain miehen ja naisen väliseksi muuttuu kuitenkin mahdottomaksi myös kirkoissa, jos sukupuolen biologinen tulkinnanvaraisuus hyväksytään yleisesti.

Puheenvuoron esittäjä Susa Tyrniluoto (www.tyrniluoto.fi) toimii kuvataiteilijana projektissa Sukupuolten Tulilinjalla, jossa tarkastellaan sukupuolen oikeudellista määrittämistä tieteen ja taiteen keinoin (www.sukupuolisuus.fi). Artikkelissa ehdotetun lainsäädäntöuudistuksen suunnittelussa on auttanut myös Kalle Järvenpää.