Yogyakarta sijaitsee Indonesiassa. Siellä kokoontui marraskuussa 2006 joukko kansainvälisiä ihmisoikeusasiantuntijoita. He laativat periaatteiston täydentämään YK:n ihmisoikeusasiakirjoja – siten että myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet huomioidaan. Periaatteet sisältävät määrittelyjä oikeusturvasta ja yksityisyydestä ja muiden muassa sananvapaudesta. Periaatteet julkistettiin virallisesti 26. maaliskuuta 2007. Kyseiset 29 asiantuntijaa olivat ympäri maailman Argentiinasta ja Australiasta, Botswananaan, Moldovaan, Turkiin ja Yhdysvaltoihin, Suomesta mukana oli Martin Scheinin. Tarvetta periaatteiden muotoon kirjatulle julistukselle oli, sillä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt olivat oudosti jääneet sivuun YK:n määrittelimistä sopimussuojista, vaikka muita syrjittyjä ryhmiä niissä oli erityisesti mainittu. Periaatteiden sanallistaminen oli myös tärkeää ihmisoikeussopimusten tulkintojen vuoksi.

Reilut 10 vuotta myöhemmin Yogyakartan periaatteita vielä laajennettiin. 2017 lisättiin 10 uutta periaatetta. Uusien periaatteiden mukaan valtion on tarjottava nopea ja helppo mekanismi henkilön itse määrittelemän sukupuoli-identiteetin vahvistamiseksi, valittavissa tulee myös olla useita sukupuolivaihtoehtoja. Samalla muiden muassa oikeudellinen sukupuoli tulee voida vahvistaa ilman lääketieteellistä tai psykologista hoitoa tai diagnoosia ja iästä riippumatta.

Yogyakartan periaatteet kirjattiin tarpeesta taata ihmisoikeudet aivan kaikille ilman poikkeuksia. Ne määrittelevät kansainvälisen oikeuden soveltamista seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvissä kysymyksissä. Periaatteet määrittelevät oikeudelliset standardit sille, miten hallitusten ja muiden toimijoiden tulisi lopettaa gay-lesbo-bi – ja transsukupuolisia ihmisiä koskeva väkivalta, hyväksikäyttö ja syrjintä ja taata kaikille täysi tasa-arvo. Periaatteissa kuvataan miten tähän tasa-arvoon voidaan päästä ja miten siihen voivat osallistua myös muiden muassa media ja muut yhteiskunnan sektorit.

Yogyakartan periaatteet eivät ole valtioita sitovia, mutta niihin on alettu viitata lainsäädäntöä ajantasaistettaessa.

Sanna Marinin hallitus antoi tällä viikolla eduskunnan käsittelyyn esityksen uudeksi translaiksi. Hallituksen esityksessä eli laajoissa perusteluissa lain sisällöksi ja lakitekstiksi mainitaan Yogyakartan periaatteet. Sen sijaan 2015 hallituksen esityksessä, jolla avioliittolaki muutettiin tasa-arvoiseksi, ei Yogyakartan periaatteita vielä mainittu.