Kaikkiaan 33 ihmisoikeus-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöä julkaisi keskiviikkona Suomen hallitukselle osoitetun kannanoton, jossa vaaditaan translain ihmisoikeusloukkausten poistamista.

Järjestöjen mukaan sukupuolen juridista vahvistamista koskeva lainsäädäntö eli niin kutsuttutranslaki tulee uudistaa ihmisoikeusperustaisesti niin, että sukupuolen juridinen vahvistaminen tapahtuu henkilön omalla ilmoituksella. Tämä noudattaisi Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen ja muiden ihmisoikeuselinten suosituksia sekä seuraisi viimeaikaista kansainvälistä kehitystä. Uudistus on tarkoituksenmukaista tehdä samalla, kun translaki avataan avioliittolain muutoksesta johtuen.

”Vaadimme, että Suomi täyttää kansainvälisesti antamansa lupaukset ja sitoumukset ihmisoikeuksien toteuttamisesta”, sanoo Trasekin puheenjohtaja Antti Karanki.

Translain muutoksia on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta edellinen hallitus ei antanut asiasta esitystä eduskunnalle.

Järjestöjen mielestä on syytä harkita, onko erillinen translaki ylipäätään tarpeellinen esitettyjen muutosten jälkeen, vai sopivatko juridisen sukupuolen vahvistamiseen liittyvät säännökset Tanskan mallin mukaan paremmin väestötietolakiin, jossa muutenkin säännellään henkilötunnuksen muuttamiseen liittyviä tilanteita.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet seuraavat järjestöt: Amnesty International Suomen osasto ry, Demarinuoret, DreamWearClub ry, Ihmisoikeusliitto ry, Kansallinen sateenkaariryhmä – Kasary ry, Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA, Keskustanuoret, Keskustan Opiskelijaliitto (KOL) ry, Kokoomuksen Nuorten Liitto ry, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry, Kynnys ry, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA, Naisasialiitto Unioni ry, Opiskelijoiden liikuntaliitto ry (OLL), Piraattinuoret ry, Punainen sateenkaari (SKP:n HLBTQ-työryhmä), Regnbågsankan rf, Sateenkaariperheet ry, Seta ry, Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Svensk ungdom, Trasek ry, Vammaisfoorumi ry, Vasemmistonuoret ry, Vasemmisto-opiskelijat ry, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liittoViNO ry, Åbo Akademis studentkår.