Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien vanhempien perheissä elävien lasten ja nuorten hyvinvointia ja kokemuksia tutkittin Suomessa nyt ensimmäistä kertaa.  Sateenkaariperheet ry:n ja Väestöliiton toteuttama laaja tutkimus kertoo, että Suomalaisten sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti vähintään yhtä hyvin kuin valtaväestön lapset ja nuoret.

Lasten ja nuorten suhteet vanhempiinsa ovat enimmäkseen yhtä hyvät kuin muillakin, ystäviäkin on yhtä lailla ja koulukokemukset ovat saman veroisia. Muiden suhtautuminen on neutraalia tai myönteistä. Ärsyttäviä kysymyksiä vanhemmista on kuitenkin joutunut kuulemaan moni.

Yli sadan lapsen ja nuoren kokemuksia kartoittanut laaja tutkimus koostuu 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten haastatteluista ja kyselyvastauksista. Kyselytuloksia on verrattu vastaavan ikäisten lasten ja nuorten hyvinvointiin hyödyntäen valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn aineistoja.

Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten suhteet vanhempiinsa ovat  pääosin yhtä hyvät kuin valtaväestön lapsilla ja nuorilla. Heillä on myös yhtä paljon ystäviä ja vähintään yhtä myönteisiä koulukokemuksia kuin muillakin. Useimmat muut lapset ja nuoret sekä opettajat ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat suhtautuneet heidän perheisiinsä neutraalisti tai myönteisesti.

– Sateenkaariperheissä on erityisiä vahvuuksia. Esimerkiksi vanhemmat vaikuttavat luoneen keskimääräistä luottamuksellisemman yhteyden lapsiinsa ja nuoriinsa kuin valtaväestön vanhemmat, ja he tukevat ja kannustavat lapsiaan paljon, kuvailee tutkija Kia Aarnio.

Monet lapset ja nuoret mainitsivat, että heidän perheessään monimuotoisuuteen kasvetaan; nähdään monenlaisia perheitä, seksuaalisen suuntautumisen kirjoa ja sukupuolen moninaisuutta, ja pidetään näitä kaikkia yhdenvertaisina. Suhteellisesti monet sateenkaariperheissä elävät nuoret naiset tuntevat seksuaalista vetoa sekä tyttöjä että poikia kohtaan.

Sateenkaariperheessä elämisen ikävät puolet ovat ympäristön kielteiset asenteet ja mahdollinen kiusatuksi tuleminen sekä näiden pelkääminen. Sateenkaariperheiden lapsista ja nuorista lähes puolet on kuullut ärsyttäviä kysymyksiä vanhemmistaan muilta. He toivovat, että tietoa sateenkaari-aiheista lisättäisiin ja että moninaisuus hyväksyttäisiin paremmin ja syrjintä loppuisi.

– Väestöliitto tukee monimuotoisia perheitä, ja on iloinen nyt saaduista kansainvälisestikin ainutlaatuisista tutkimustuloksista, toteaa Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.