Saksan perustuslakituomioistuin antoi ratkaisunsa kolme vuotta jatkuneessa oikeuskäsittelyssä. Kyseessä oli vuonna 1989 syntyneen Vanja muutoksenhaku. Hän haki muutosta siihen, miten hänet oli syntymärekisteriin merkitty. Vanja vaati ”nainen” -merkinnän muuttamista joko ”inter/muu” tai ”muu” -merkinnäksi. Viranomaiset olivat hylänneet Vanjan hakemuksen sillä perusteella, että laki sallii ainoastaan lapsen rekisteröinnin mieheksi tai naiseksi tai jättämään sukupuolen tyhjäksi.

Vanja nosti kanteen väittäen, että hänen oikeuksiaan on loukattu. Kolmivuotisen oikeuskäsittelyn aikana oikeudelle esitettiin geneettinen analyysi, joka näytti että Vanjalla on yksi X-kromosomi, mutta ei toista sukupuolikromosomia. Naisilla on kaksi X-kromosomia ja miehillä X- ja Y-kromosomit.

Oikeus päätteli, että laki suojaa seksuaalista identiteettiä, millä on avainasema siinä, miten yksilö määrittää itsensä ja miten muut määrittävät hänet. Oikeus totesi, että myös niiden henkilöiden, joiden ei voida katsoa olevan sukupuoleltaan miehiä tai naisia,  seksuaalista identiteettiä on suojeltava ja perustuslaki suojelee myös heitä sukupuolista syrjintää vastaan.

Oikeuden ratkaisu antaa Saksan hallitukselle aikaa vuoden 2018 loppuun saakka laatia uudet säännökset.

Oikeus totesi, että viranomaisilla on kaksi keinoa varmistaa säännösten perustuslainmukaisuus. Oikeuden mukaan väestörekistereissä voidaan luopua sukupuolen merkitsemisestä kokonaan tai sitten kyseisille henkilöille voidaan antaa mahdollisuus valita jokin muu sukupuolelleen sopiva määritelmä, joka ei ole mies tai nainen. Oikeus ei määritellyt, mitä tämä voisi olla.

Saksassa aktivistit ovat tervehtineet oikeuden päätöstä riemulla ja todenneet, että kyseessä on ”pieni vallankumous”.

Saksan sisäministerin tiedottaja Johannes Dimroth sanoi, että hallitus tutustuu oikeuden päätökseen ja tulee noudattamaan sen asettamaa määräaikaa.

Väistyvän hallituksen perheministeri Katarina Barley totesi, että kolmannen sukupuolen optio oli jo kauan kaivattu.

Aiheesta uutisoi abcnews.