Eduskunta hyväksyi äitiyslakia koskevan kansalaisaloitteen maaliskuussa ja nyt hallitus esittää äitiyslain ja siihen liittyvien muutosten vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait tulemaan voimaan 1. huhtikuuta 2019, kerrotaan oikeusministeriön sivulla.

Äitiyslaki sisältää säännökset äitiyden määräytymisestä. Lakiin kirjataan periaate, jonka mukaan lapsen synnyttäjä on lapsen äiti.

Äitiyslaki mahdollistaa, että naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa tunnustamalla lapsi neuvolassa, ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon. Tällainen käytäntö on voimassa kaikissa muissa Pohjoismaissa ja lukuisissa muissa Euroopan maissa kuten Maltalla ja Espanjassa.

Naisparille syntyvän lapsen oikeusturva paranee äitiyslain voimaan tultua huomattavasti, koska hänen juridinen suhteensa molempiin vanhempiinsa on selvä jo syntymästä lähtien. Nykyisin lapsi saa oikeuden toiseen vanhempaansa vasta kun perheen sisäinen adoptio on vahvistettu. Tähän voi mennä useita kuukausia, jopa vuosi. Siihen asti lapsi on hyvin turvattomassa asemassa, jos toinen vanhemmista menehtyy tai vanhemmat eroavat.

Pitkä lähes vuoden pituinen siirtymäaika lain vahvistamiseen tarvitaan muuan muassa siksi, että viranomaisten tietojärjestelmiin ehditään tehdä tarvittavat muutokset, tarvitaan sääntelyä ja myös koulutuksesta ja tiedottamisesta on huolehdittava.