Selvityksen mukaan intersukupuolisten ihmisten itsemääräämisoikeus ja oikeus kehollisen koskemattomuuteen eivät toteudu. Intersukupuolisten oikeuksien toteutumisen esteenä ovat muun muassa vanhentuneet hoitokäytännöt ja tiedon puute. Selvityksen toteutti Tikli Oikarinen.

Intersukupuolisten vauvojen terveitä kehoja ”normalisoidaan” edelleen leikkauksilla ja hormonihoidolla ilman suostumusta, kerrotaan Setan sivuilla julkaistussa uutisessa.Hoitokäytäntö on tuomittu laajasti.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja parlamentaarinen yleiskokous sekä viikko sitten Euroopan parlamentti ovat todenneet käytännön ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien vastaiseksi. Se on myös Euroopan Neuvoston ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan sopimuksen, Suomen potilaslain ja terveyden- ja hoitoalan eettisten ohjeiden vastainen. Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE totesi jo vuonna 2016 hoitokäytänteiden haitallisuuden.

Seta vaatii uudistusten aloittamista

Setan mukaan tietoa on tarpeeksi ryhtyä uudistuksiin viipymättä.

– Yhteenkään lapseen ei saa kohdistaa sukupuolipiirteitä muokkaavia toimenpiteitä ilman, että ne perustuvat lapsen ymmärrykseen ja tietoiseen suostumukseen. Toimet loukkaavat rajusti lapsen kehollista koskemattomuutta. Ne tulisi lopettaa Suomessa pikaisella aikataululla”, toteaa pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Hoitojaan kuvasivat negatiivisiksi etenkin he, joilla hoito ja toimenpiteet oli aloitettu heidän ollessaan vauvoja. Vastaajista kaksi kuvasi kokemuksiaan pääosin myönteisiksi, he kokivat voineensa osallistua hoitoaan koskevaan päätöksentekoon, heillä hoito oli aloitettu selvästi myöhemmässä vaiheessa, vasta nuoruusiässä.

– Meitä on myös niin sanotusti korjattu lupia kyselemättä. Olennaista on nyt saavuttaa kehoon liittyvä itsemääräämisoikeus. Lisäksi tarvitaan lisää tietoa terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja aina harrastuksista työelämään”, toteaa intersukupuolisen Aikku Meura.

Selvityksessä suositellaan, että lukuun ottamatta tilanteita, joissa lapsen terveys on välittömässä vaarassa, mitään sukupuolipiirteitä muokkaavia toimenpiteitä ei tule tehdä ennen kuin lapsi kykenee tekemään asiasta itse päätöksen.

Intersukupuolisuus

Intersukupuolisuus tarkoittaa joukkoa erilaisia kehon variaatioita, joissa sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolisuus voi olla joillekin myös sukupuoli-identiteetti. 

Intersukupuolisuuden yleisyys on määrittelystä riippuen 1:4500–1,7 prosenttia, kerrotaan Setan sivuilla. Monet ihmiset elävät koko elämänsä tietämättä, että he ovat intersukupuolisia. Osa intersukupuolisista saa tietää intersukupuolisuudestaan murrosiässä, jos kuukautiset eivät ala tai aikuisena esimerkiksi, jos lapsen saamiseen liittyy vaikeuksia. Vain pieni osa intersukupuolisista saa diagnoosin heti syntymän jälkeen.

Riippuen siitä mikä määritelmistä valitaan, arvio suomalaisten intersukupuolisten ihmisten määrästä vaihtelee 1200–93 000 ihmisen välissä. Eri arvioiden mukaan Suomessa syntyy vuosittain noin 10–850 intersukupuolista lasta.

Intersukupuolisen lapsen syntyessä lääkäri määrittää lapsen kuuluvaksi toiseen juridisista sukupuolista. Sukupuoli ei kuitenkaan ole koskaan yksiselitteisesti pääteltävissä kehollisten piirteiden perusteella. Enemmistö lapsista ilmaisee sukupuoltaan ja määrittää sen syntymässä määritellyn sukupuolen mukaisesti. Osa lapsista taas samaistuu muuhun sukupuoleen kuin mitä syntymässä on määritelty. Lapsen sukupuolen voi tietää vasta, kun lapsi itse kertoo sen.