YoGovin julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan 18-24 -vuotiasta yksi kuudesta kokee olevansa biseksuaali. Vuonna 2015 itseään piti biseksuaalina vain yksi viidestäkymmenestä.

Tutkimus osoitti samalla, että itseään ”täydellisesti heteroseksuaalina” pitävien – Kinseyn asteikon nolla – määrä on pudonnut 86 prosentista 72 prosenttiin.

Tutkimukseen osallistui 2115 aikuista ja se toteutettiin Iso-Britanniassa.

Nyt on yhä yleisempää, että oma seksuaalinen identiteetti löytyy asteikon 0-6 ääripäiden, täysin hetero – täysin homo, välistä.

Heteroseksuaaleina itseään pitävistä noin 41 % ei rajannut pois mahdollisuutta seksiin samaa sukupuolta olevan kanssa ”jos oikea henkilö osuu kohdalle” ja 35 % saattoi kuvitella olevansa suhteessa samaa sukupuolta olevan kanssa.

Tutkimus toteutettiin hallinnon pyrkiessä vähentämään seksuaalivähemmistöjen kokemaa seksuaalista ahdistelua työpaikoilla.