Helsingin Sanomat kertoi, että DTM ja samassa korttelissa sijaitseva hotelli St. George riitelevät meluhaitasta, jonka yökerhotoiminta hotellihuoneisiin aiheuttaa.

Hotellissa tehtyjen mittausten mukaan musiikkimeluhaitta on selvästi tietyissä kolmessa hotellihuoneessa kuultavissa ja voi niissä asuville aiheuttaa terveyshaittaa. Kyse ei koske hotellia tätä laajemmin.

Asiassa toimivaltainen viranomainen Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on kehottanut DTM:ää ryhtymään toimiin meluhaitan vähentämiseksi. Hotellin mukaan meluhaitta on kehotuksesta huolimatta jatkunut. Kiista koskee hotellin kolmea huonetta. Kaupunkiympäristölautakunta päättää asiasta tammikuussa. Esityksen mukaan muutokset olisi yökerhossa toteuttava tammikuun aikana. Jos meluhaitta ei poistu, DTM:lle voitaisiin esityksen mukaan määrätä 25 000 euron uhkasakko.

Kysyimme DTM:n ravintolapäälliköltä Tomi Häkkiseltä tilanteesta.

Millaisiin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä?

– Olemme tehneet tilaan isoja muutoksia vielä viimeisten melumittausten jälkeen: olemme siirtäneet kaiuttimia useita metrejä, parantaneet niiden eristystä rakenteista sekä suunnanneet ne uudelleen poispäin hotellin seinästä. Yleisemmällä tasolla edelleen mielestämme on epäselvää kenen vastuulle meluhaitan poistaminen kuuluu. Me emme vuokralaisena voi puuttua kiinteistön rakenteisiin. Tila on vuokrattu meille yökerhokäyttöön ja kyseiset kolme hotellihuonetta on rakennettu monta vuotta myöhemmin kiinni tilaamme ottamatta huomioon normaalia yökerhosta kantautuvaa melua.

HS mainitsi, että ongelmana on myös asiakkaista lähtevä meluhaitta. Miten aiotte sen ratkaista?

– Kaikissa melumittauksissa on keskitytty äänentoistosta aiheutuneeseen meluun. HS oli poiminut asian jaoston esityslistalta, jossa yhdessä kohdassa mainitaan sekä äänentoisto että asiakkaiden aiheuttamat äänet. Emme tiedä minkä vuoksi tämä oli kirjattu näin esityslistaan.

Siihen tuleeko yökerhoon rakenteellisia muutoksia DTM:stä ei vielä osata sanoa. Muuttoakaan ei vielä harkita vaihtoehtona, ratkaisu pyritään löytämään nykyisissä tiloissa.

DTM vasta paransi äänentoistoaan klubimaisemmaksi remontissa vasta pari vuotta sitten. Meluongelma koskee Puumabaaria, ei DTM:n pääsalia.

Ravintolat joutuvat ajoittain kiistaan meluhaitoista läheisten kiinteistöjen kanssa. DTM:n kanssa samanlaisessa tilanteessa on kamppaillut muiden muassa Molly Malones, jonka naapuriin tuli ensin vuosia ravintolan perustamisen jälkeen hotelli ja sittemmin asunto.

Myös edellisessä osoitteessa Iso Roobertinkadulla DTM kamppaili naapureiden kanssa meluhaitasta. Äänentoistoa jouduttiin mukauttamaan merkittävästi, vaikka samoissa tiloissa oli toiminut yökerho useiden vuosikymmenien ajan talon rakentamisesta saakka.