Ehjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille” kansalaisaloitteen tavoitteena on kieltää hoidot, jotka tähtäävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin kutsuttuun ”eheyttämiseen”, eli muuttamiseen siten, että henkilöistä saadaan cissukupuolisia heteroita, kerrotaan aloitteen esittelyssä.

Aloitteen taustalla ovat Perttu Jussila Tampereen vihreistä, vihreiden varapuheenjohtaja Fatim Diarra, Kehrääjien päätoimittaja Julia Peltonen ja Trans ry:n hallituksen jäsen Anna Harjuvaara sekäSeta ry:n varapuheenjohtaja Pekka Rantala.

Vasta hiljattain Suomen Psykologiliitto otti lausumassaan kantaa  eheytyshoitoihin ja piti niitä vastuuttomana ja vakavasti ihmisoikeuksia loukkaavana toimintana, joka on ristiriidassa nykyaikaisen psykologiatieteen kanssa.

Kansalaisaloite tähtää eheytyshoitojen kriminalisoimiseen.

Pääset allekirjoittamaan kansalaisaloitteen täällä. Tätä kirjoitettaessa allekirjoittaneita on jo reilut 15 000, mikä on hyvä saavutus vain kolmessa päivässä.

(2.8.2021 oikaistu Julia Peltonen ei ole enää Trans ry:n hallituksessa.)