Yhdysvalloissa tehty tutkimus selvitti muutoksia itsemurhayritysten määrissä. Niissä osavaltioissa, joissa avioliittolaki muutettiin sukupuolineutraaliksi itsemurhaa yrittäneiden lukiolaisten määrä laski selvästi.

Itsemurha on 15-24 -vuotiaden nuorten toiseksi yleisin kuolemansyy Yhdysvalloissa. Tutkimuksessa ilmeni, että ennen lainmuutosta 28,5 prosenttia seksuaalivähemmistöihin kuuluvista nuorista oli yrittänyt itsemurhaa. Lain muutoksen myötä itsemurhaa yritti 14 prosenttia vähemmän. Itsemurhien määrä aleni vain niissä osavaltioissa, joissa avioliittomahdollisuus tuli myös samaa sukupuolta oleville pareille. Vasta lain voimaantulo aikaansai muutoksen, ei vielä pelkkä aikomus muuttaa lakia. Aineisto kattoi noin 763 000 lukiolaista ja 47 osavaltiota Yhdysvalloissa.

Tutkimuksesta ei suoraan käy ilmi, miksi sukupuolineutraali avioliittolaki vähentää itsemurhariskiä. Tutkijat arvioivat, että lainsäädännön muuttuminen vaimensi seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten stigmaa ja saattoi esimerkiksi muuttaa muiden suhtautumista. Esimerkiksi ikätoverit, vanhemmat ja opettajat saattoivat alkaa suhtautua sallivammin seksuaalivähemmistöhin kuuluvia kohtaan.

Aiheesta kirjoitti Suomessa ensin Helsingin Sanomat

Jamanetwork