Oriveden kaupunginvaltuusto sai maanantaina käsiteltäväkseen aloitteen terveiden sukupuoliroolien tukemisesta Oriveden kaupungin toiminnassa.

”Tytöt ovat tyttöjä ja pojat poikia” toteamuksella alkaa aloite, jonka on allekirjoittanut neljä kookoomuslaista, yksi kristillisten, yksi keskusta ja yksi perussuomalaisten valtuutettu.

Aloitteessa ilmaistaan huoli lisääntyneestä sukupuolineutraalisuudesta ja ”sukupuoli on kokemus” -ajattelumallista Oriveden kaupungissa. Esimerkkinä tästä aloitteessa mainitaan vuoden tyttö-/poikaurheilupalkinnon poistaminen.

Aloitteessa todetaan myös, että kuntalaisilta saadun palautteen perusteella on syytä epäillä, että kaupungin kouluissa on ainakin ajoittain kerrottu lapsille ja nuorille huolestuttavia väittämiä sukupuolesta.

Aloitteessa vaaditaan toimia tilanteen korjaamiseksi. On laadittava ohjeet siitä, että sukupuolia on kaksi, ja selvitettävä opetuksen sisältöä ja poistettava sieltä edellä mainitut ”tieteellisesti kiistanalaiset käsitteet” sukupuolista.

Aloite on kirvoittanut vahvaa kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Ilta-Sanomat uutisoi asiasta ja haastatteli yhtä aloitteen allekirjoittanutta, kokoomuksen äänikuningasta Jussi Viljasta, kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa. Viljanen kertoo Ilta-Sanomille kannattavansa aloitetta, koska kaipaa muutakin keskustelua kuin Setan kannan. Hän kiistää, että kyseessä olisi transfobia.

– Sanotaan näin, että allekirjoitin siltä pohjalta, että herää keskustelua, koska tietyt tahot kuten Seta ovat jatkuvasti äänessä tämän asian tiimoilta.

– Koen tämän ongelmaksi laajemminkin. Ei erityisesti Orivedellä, mutta olisi hyvä nostaa keskustelua. Mistään transfobiasta ei ole kysymys.

Ei tehty aloite kyllä mitään monimuotoisuutta edistä, se on selvä, selittivät poliitikot mitä tahansa. Translaki ei ole sekään edennyt kokoomuksen ja keskustapuolueen hallitsemassa hallituksessa. Vaalit ovat tulossa. Toivottavasti nämä asiat pysyvät äänestäjien mielessä.