Euroopan ja Keski-Aasian lhbtqi-järjestöjen keskusjärjestö ILGA edustaa 54 maan yli 600 jäsenjärjestöään ja NELFA Euroopan sateenkaariperheitä.

Kirjeessä pääministerille ilmaistaan huoli siitä, että oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) on poistanut lakiuudistuksesta sen luonnostekstissä olleet seikat. Luonnoksen mukaan olisi käytetty sukupuolineutraalia ilmaisua ”vanhemmat” ”isän” tai ”äidin” sijaan. Luonnoksen mukaan olisi ollut mahdollista tunnistaa useampi kuin kaksi vanhempaa.

Kirjeessä vedotaankin, että laki etenisi luonnoksen mukaisena, eikä karsittuna. Kyseessä on sateenkaarijärjestöjen keskeiset tavoitteet, jotka olivat myös hallitusohjelmassa.

Seta on huolissaan siitä, että vanhemmuuslakia ollaan säätämässä nyt hyvin suppeana. Tämä on iso pettymys sateenkaarijärjestöille, todetaan Setan Facebook-päivityksessä. Seta on antanut oman lausuntonsa oikeusministeriölle eilen.

Valmistelussa on nyt laki, joka lähinnä yhdistää äitys- ja isyyslain.