Vuonna 2018 Ruotsissa säädettiin laki, joka määritteli korvaukset pakkosterilisaation kohteeksi joutuneille. Nyt korvaukset on maksettu.

Korvausta haki 573 henkilöä ja valtio maksoi sen 530 hakijalle. Asia tulee ilmi Kamarikollegiolle (vrt. Valtiokonttori) toimitetusta selvityksestä.

Pakkosterilisaatioita tehtiin Ruotsissa 1934 alkaen, mutta vasta 1974 voimaan tullut laki sukupuolen määrittämisestä teki siitä yleisemmän käytännön.

225.000 kruunun, n. 22.000 euron, korvaus on ollut haettavissa 2018 toukokuusta alkaen. Korvauksen määrä on kaikille sama. Korvaukseen oikeutettuja on arvioitu olevan kaikkiaan 650.