Pelastakaa Lapset ry:n raportti tuo esiin pandemian rankat vaikutuksest lapsiin ja nuoriin Suomessa. Lapsen Ääni 2021 -raportti suoritettiin nettikyselynä ja siihen vastasi 1102 lasta ja nuorta iältään 12-17 vuotta.

Valtaosa, 69 prosenttia, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista nuorista kertoi olevansa huolissaan omasta henkisestä hyvinvoinnistaan ja 60 prosenttia arvioi henkisen hyvinvointinsa huonoksi tai melko huonoksi ja kolmannes (32%) kertoi jääneensä ilman aikuisten tukea. Ero kaikkiin vastaajiin on merkittävä. Kaikista vastaajista vain puolet koki huolta omasta henkisestä tilastaan.

Kaiken kaikkiaan huoli tulevaisuudesta oli yleisempää lapsilla, jotka kertoivat kuuluvansa seksuaalivähemmistöön seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi.

– Erityisesti lapsille ja nuorille vuosi on pitkä aika elämässä. Moni ehkä kokee, että nuoruudessa pitäisi voida nähdä ja kokea, viettää aikaa kavereiden kanssa ja nauttia uusista asioista. Pandemian vaikutukset saattavat olla voimakkaita, ja sen takia olisi tärkeää, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi lähellään turvallinen aikuinen, jonka kanssa asioista voi puhua, sanoo asiantuntija Aino Sarkia Pelastakaa Lapsista tiedotteessa.

Yhden raportissa kerrotun lapsen toive oli: ”Toivon, että perheeni hyväksyy biseksuaalisuuteni”.