The Trevor Project on julkaissut vuosiraporttinsa USA:n sateenkaarinuorten voinnista. Tutkimukseen osallistui 34 000 hlbtq-amerikkalaista iältään 13-24 vuotta. Vastaajista 45 prosenttia määritteli itsensä rodullistetuiksi ja 48 prosenttia kertoi olevansa trans.

Tutkimukseen osallistuneista 45 prosenttia kertoi kuluneen vuoden aikana miettineensä vakavissaan itsemurhaa. Ja heistä 14 prosenttia kertoi yrittäneensä.

Ne vastaajista, jotka kokivat saavansa selvää tukea perheeltään, pohtivat itsemurhaa alle puolet vähemmän verrattuina heihin, jotka kokivat perheensä tuen olevan vain ”kohtalaista” tai ”vähäistä”.

Niissä ryhmissä, jotka kertoivat koulujensa tukevan hlbtq-identiteettiä itsemurhayritykset olivat alhaisella tasolla.