Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lakiesityksen nimeltään Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Kyseessä on translain uudistus, jota on ajettu jo 10 vuotta. Lain muutosta on odotettu ja vaadittu ja vauhditettu Oikeus olla kansalaisaloitteella.

Kyseisen lain valmistelusta on vastannut sosiaali- ja terveysministeriö. Sen sivuilla todetaan lain vaikutukset ja hyödyt: ”Vahvistetaan yksilön itsemääräämisoikeuden toteutumista kansainvälisten ihmisoikeussopimusten sekä perustuslain edellyttämällä tavalla”. Lakia valmistellessa lausuntonsa siitä on antanut 102 eri tahoa viranomaisista ihmisoikeusjärjestöihin ja Sukupuolentutkimuksen seuraan, myös Suomen ortodoksinen kirkko on antanut lausuntonsa. Lausuntokierroksen aikana todetaan myös kuullun lapsia ja nuoria, se toteutettiin 12-18 -vuotialle suunnattuna verkkokyselynä ja nuoremmille Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen vapaaehtoisten kanssa suunnitellussa ja ohjatussa työpajassa.

Lakiesityksen ”tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta erottamalla sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuisi henkilön omaan selvitykseen hänen sukupuolen kokemuksestaan”. Jotta näin voi tapahtua, henkilön tulee esittää selvitys, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa hakemaansa sukupuoleen. Oikeus koskisi vain täysi-ikäisiä. Hakemusmenettelyllä pyritään varmistamaan, että hakemus perustuu harkintaan ja tietoon.

Samalla poistetaan suuresti kritisoitu vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä, jota nykyään pidetään vaatimuksensa sukupuolen vahvistamiselle.

Lain muutoksen myötä väestötietojärjestelmään merkitty vanhemmuusnimike (isä/äiti) voitaisiin muuttaa uuden vahvistetun sukupuolen mukaiseksi.

Hallituksen esityksen tekstissä kerrotaan miten sukupuolen vahvistaminen menisi. Henkilö tekee  hakemuksen kirjalliseti Digi- ja väestövirastolle, joka sitten viipymättä vastaa lähettämällä tiedon käsittelystä ja sukupuolen vaihtamisen oikeusvaikutuksista, jonka jälkeen henkilön on vahvistettava hakemus aikaisintaan  30 päivän kuluessa hakemuksen vireilletulosta. Hakemusprosessi halutaan pitää nopeana, mutta kuitenkin harkintaan ja tietoon perustuvana.*

Euroopan neuvoston jäsenvaltioista Norjassa, Tanskassa, Islannissa, Maltalla, Irlannissa, Ranskassa, Belgiassa, Portugalissa, Luxemburgissa ja Kreikassa sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä ei ole lääketieteellistä diagnoosia ja muutos on vireillä myös Ruotsissa, todetaan lakiesityksessä.

Lakiesityksessä sen arvioidaan ”ennaltaehkäisevän transsukupuolisiin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää työelämässä ja työnhaussa”.

Translain muutosta ovat vuosien varrella vastustaneet tai pitäneet vaikeana etenkin perussuomalaiset ja keskustapuolue.  Aktivistit taas ovat ajaneet sukupuolimerkinnän muuttamiseen myös täysi-ikäistä nuoremmille.

Samaan kokonaisuuteen kuuluu henkilötunnusta koskeva muutos, siitä poistuisi sukupuolta merkitsevä osio.

 

*Oikaistu kappaleesssa ollut virhe, jossa oli käytetty hallituksen esityksestä  siinä mainittua nykyistä lainsäädäntöä.