Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Dunja Mijatović päätti torstaina korottaa ääntään ”eheyttämisterapian” kieltämiseksi EU:n jäsenvaltioissa.

– Ei ole mitään parannettavaa, hän lainasi transihmistä, jonka kanssa oli keskustellut ja joka oli todennut, että niin kutsutulla ”eheyttämisterapialla ei ole mitään tekemistä terapian kanssa”.

Mijatović viittaa lausunnossaan myös YK:n riippumattomaan seksuaalisen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin asiantuntijaan (IESOGI), Victor Madrigal-Borloziin, joka vuonna 2020 vaati eheyttämisterapian maailmanlaajuista kieltämistä.

Mijatovićin kannanotossa on listattu useita Euroopan maita, joissa kiellosta keskustellaan.

Hän pitää myönteisenä Belgiassa, Kyproksella, Suomessa, Irlannissa, Alankomaissa, Norjassa, Espanjassa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa käynnissä olevia poliittisia prosesseja. Hän huomauttaa myös, että oikeusasiamiehet ja kansalliset ihmisoikeusjärjestöt ovat käynnistäneet vastaavan työn Puolassa, Skotlannissa ja Ranskassa.

Dunja Mijatović kirjoittaa lopuksi: ”Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin vaihtelua tai ilmaisua ei pidä tukahduttaa tai muuttaa. Ne ovat osoitus ihmiskunnan rikkaasta monimuotoisuudesta. Kehotan Euroopan neuvoston jäsenvaltioita ryhtymään päättäväisiin toimiin SOGIE-muunnosmenetelmien poistamiseksi. Meidän kaikkien pitäisi jatkaa työtä sellaisen maailman puolesta, jossa hlbti-ihmisiä syrjitä ja heitä kohtaan ei esiinny ennakkoluuloja, jotta ”eheyttämisterapiat tunnistetaan vihdoin sellaisina kuin ne ovat: vahingollisina petoksina.”

Kansainvälisissä yhteyksissä englanninkielinen lyhenne SOGI tarkoittaa seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä.

”Eheyttämishoidot” Suomessa kiellettäväksi esittävä kansalaisaloite Ehjänä syntynyt luovutettiin eduskunnalle 2021 lokakuussa ja se sai tunnisteen KAA 10/2021 vp. Tällä hetkellä KAA 10/2021 vp asiantuntijakuulemiset ovat kesken sosiaali- ja terveysvaliokunnassa (toim. huom.)

 

Teksti on alunperin julkaistu ruotsiksi sivustolla QX.se.