Kaksi saksalaista vanhempaa hävisi Saksan valtiota vastaan, kun Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi ratkaisunsa koskien oikeutta tulla nimetyksi sukupuoli-identiteettinsä mukaan.

Toinen kantajista oli lapsen synnyttänyt transmies, joka haluaa tulla rekisteröidyksi isäksi ja toinen transnainen, joka haluaa olla virallisissa asiayhteyksissä merkittynä äitinä.

Vuonna 2019 vireille tulleessa asiassa antamassaan tuomiossa Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että Saksan valtio ei riko Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa. Oikeus uskoo, että äidiksi rekisteröityä transmiestä ja isäksi rekisteröityä transnaista ei paljasteta transsukupuolisiksi vastoin tahtoaan, sillä syntymätodistus tavoittaa vain rajallisen joukon ihmisiä, joille vanhempien transidentiteetti on jo tiedossa.

Tuomioistuin katsoi myös, että on lapsen edun mukaista saada syntymätodistus, jossa hänelle on mainittu sekä äiti että isä.

Saksalaisen Bundesverbandes Transin* lehdistötiedotteessa tuomiota valitellaan ja transmies sanoo, että ”ei ole lapsen edun mukaista, että minut on merkitty syntymätodistukseen äidiksi. Tämä on vanhanaikainen näkemyksen perheestä. Transsukupuolisilla ja ei-binaarisilla ihmisillä on oikeus tulla vanhemmiksi ja perustaa perhe.

Asiaa on käsitelty aiemmin Saksan tuomioistuimissa.